Ἡ ψῆφος ὡς μέσον …παζαρέματος!!!

Ο πολίτης πουλάει την ψήφο του για ένα ρουσφέτι.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος πουλάει την ψήφο του έναντι μίζας, για να υπερψηφίσει κάποια δαπάνη.
Ο Βουλευτής πουλάει την ψήφο του έναντι μίζας, για να υπερψηφίσει μία προμήθεια ή ένα μεγάλο έργο.Ἡ ψῆφος ὡς μέσον ...παζαρέματος!!!

Όλοι για τον εαυτούλη τους… Κανένας για την Ελλάδα.
Ας μην περιμένουμε θαύματα…
Μέσα από ένα τόσο φαύλο σύστημα εξουσίας που είναι σάπιο από τα θεμέλια του, είναι μάλλον αδύνατο να αρνηθούν κάποιοι την …πώληση!!!

Σίγμα

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply