Ἐγὼ θὰ περιμένω στὴν ἔξοδο…!!!

Νὰ φορολογηθοῦν, λέει, οἱ ἔχοντες, μὲ 75%!!!
Ποιοί ἔχοντες; Ὄχι οἱ ..δικοί τους φυσικά!!! Οἱ …ἄλλοι!!!
Κι ὅταν λέμε …ἄλλοι, ΔΕΝ ἐννοοῦν τὰ ἀφεντικά τους, τοὺς τοκογλύφους ἀλλὰ τοὺς …ἄλλους. Γενικῶς κι ἀορίστως.
Μὰ ἔως νὰ τοὺς ἐντοπίσουν αὐτοὺς τοὺς …ἄλλους, λέν… Ἀερολογίες λέν…
Καὶ στὸ μεταξὺ φορολογοῦν ἐμᾶς!!!

Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσουν τὶς φορολογίες ἀπὸ τὰ δικά τους παιδιά.
Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὰ πολιτικὰ κουδουνισμένα.

Ναί, ναί… Αὐτὰ τὰ ἄθλια ἀπιθανο-ἀνθρωπίδια ποὺ τυγχάνουν κι ἑλληνόφωνα…

Ἐγὼ θὰ περιμένω στὴν ἔξοδο...!!!1
Δοῦλος Ὀρέστης τὰ λέγει ἐτοῦτα…
Πολιτικὸς λέει… Ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ συνοικία τῆς Χαλκηδόνος, λέγει…
Προφανῶς δὲν γνωρίζει τὶ ποιεῖ ἡ …δεξιὰ τῆς ἀριστερᾶς τσέπης τοῦ κόμματός του…
Καί ποῦ νά τό γνωρίζῃ; Μαζύ τά ἔχουν;
(Ἤ μήπως ὄχι;)

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν οἱ λογαριασμοὶ τοῦ κάθε δούλου…
Οὔτε μὲ ἐνδιαφέρει τὸ πόσα ἔφαγαν, τρῶν ἤ θὰ φᾶν στὸ μέλλον.
Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει εἶναι τό πόσο εὔκολα ἐμεῖς πέφτουμε στὶς παγίδες τῶν λόγων τους.
Τὸ πόσο εὔπιστοι, ἀκόμη, εἴμαστε…
Τὸ πόσο εὔκολα μᾶς χειραγωγοῦν καὶ μᾶς κρατοῦν ἐν καταστολῇ, ἄν καὶ γνωρίζουμε πολὺ καλά, μὲ ὅλα τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα, πὼς ΚΑΙ ἐτοῦτοι, καθὼς καὶ οἱ προηγούμενοι, ὅπως ΚΑΙ οἱ ἐπόμενοι, γιὰ ἕνα κόπτονται: γιὰ τὸ πῶς θὰ μᾶς ἁλυσοδέσουν καλλίτερα.

Κενὸν βουλευτικῆς ἕδρας παρακαλῶ!
Πρέπει νὰ καλυφθῇ ἄμεσα, διότι καμμία ψηφοφορία δὲν δύναται νὰ ἰσχύῃ μὲ τὴν ἀπουσία ἔςτῳ καὶ μίας ἕδρας!

Διαβάζουμε στὸν ἐκλογικὸ νόμο:

35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά τον χρόνο της ανακηρύξεως υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου λόγω θανάτου ή γιατί κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή τον συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δευτέρας παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού: 

Τί ἔχουμε; Πανικὸ ἔχουμε! Τὰ ποντίκια ἱδρώνουν καὶ ξεϊδρώνουν, φτύνουν καὶ ξαναφτύνουν, τρέμουν καὶ ξανατρέμουν….

Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!

Δῆλαδὴ:

γνωρίζουν ὅλοι τὰ ἐξῆς:

 • Ἡ βουλὴ ΔΕΝ λειτουργεῖ μὲ λιγοτέρους ἀπὸ 300 βουλευτές. Ἐὰν ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς παραιτηθῇ, τότε αὐτομάτως ἡ βουλὴ ἀκυρώνεται, ἐφ΄ ὅσον δὲν βρεθῇ ἀντικαταστάτης.
  Εἴδατε ἐσεῖς κάποιο κόμμα, πρό ψηφίσεως μνημονίων, νά παραιτηθῇ;;; Ἐγὼ ὄχι. Γιὰ αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι ΟΛΟΙ προδότες.
  (Παράδειγμα τέτοιου εἴδους εἶναι ἡ Ἄννα Βαγενᾶ, ποὺ ἔσπευσε νὰ ἀντικαταστήσῃ παραιτηθέντες συναδέλφους της!!!)
 • Οἱ διαδηλώσεις ΔΕΝ ἔγιναν. Ὅταν κοτζὰμ Τσίπρας βγαίνει καὶ δηλώνει πὼς «δὲν θὰ βγάλουμε τὸν κόσμο στοὺς δρόμους» εἶναι ἀπὸ μόνον του ἀπόδειξις τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει. Μᾶς ἔχουν ξεπουλήσει κι ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε.
  Ἡ βουλὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ΜΑΤ ἔχει καὶ τὰ ΚΝΑΤ γιὰ προστασία. Στὰ ΚΝΑΤ εἶναι καὶ τὸ ΠΑΜΕ, ποὺ κάποιοι, ἀκόμη, θεωροῦν ὡς μέσον …ἀντιστάσεως καὶ ἐπαναστασεως.
 • Ἐὰν ΜΟΝΟΝ τριάντα (30) βουλευτὲς προτείνουν τὴν παραπομπή, ἤ τὸν ἔλεγχο, ἤ τὴν ἐξαίρεσιν πρωθυπουργοῦ, τότε αὐτομάτως μποροῦν νὰ τὸν παραπέμψουν.
  Ποιούς βουλευτές εἴδαμε νά τό κάνουν αὐτό;;;

Ἐάν βγοῦμε ἀπό τό εὐρῶ θά καταῤῥεύση τό παγκόσμιον χρηματοοικονομικόν σύστημα;

Οἱ 229 (κι ὄχι μόνον) ἐθνοπροδότες.

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

Ὅλοι, ἀνεξαρτήτως ἰδεολογίας, κόμματος, χρώματος ποὺ εἰσῆλθαν μέσα στὴν βο(υ)λή τους, ἔχουν μὲ κάποιον τρόπο, φανερὸ ἤ κρυφό, «δεθεῖ» τέλεια. Στὴν κατάλληλη στιγμὴ θὰ τοὺς …θυμήσουν τὰ …«δεσίματα» κι ἐμεῖς θὰ μείνουμε, ΚΑΙ πάλι, μὲ τὶς ἐλπίδες.Ἐγὼ θὰ περιμένω στὴν ἔξοδο...!!!2

 

Γιατί τώρα (ξανα-)θυμήθηκαν πώς ὁ Μητρόπουλος χρωστᾶ δύο ἐκατομμύρια στήν ἐφορία;

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν τώρα πιὰ τὰ πλιατσικολογήματά τους.
Ἤ, γιὰ νὰ τὰ λέω ὀρθότερα, δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν  αὐτὰ ποὺ πιστεύουν πὼς πρόλαβαν, ἤ θὰ προλάβουν, νὰ ἁρπάξουν.
Οὔτε μποροῦν νὰ πάρουν κάτι στὴν πραγματικότητα. Ἀκόμη καὶ τὰ ἀρχαῖα μας, τὴν κληρονομιά μας, ποὺ τὰ κουμματιάζουν καὶ τὰ σκορπίζουν στοὺς πέντε ἀνέμους, ΔΕΝ μποροῦν νὰ τὰ πάρουν στὴν πραγματικότητα.
Καὶ ΔΕΝ μποροῦν νὰ τὰ πάρουν διότι θὰ παραμένουν πάντα μιμητὲς καὶ ΟΥΔΕΠΟΤΕ δημιουργοί.

Κομματιάζουν τὸν Παρθενώνα γιὰ νὰ τὸν …προστατεύσουν!!!

Ναί, ἀπέχουμε πολὺ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον ποὺ δημιουργούσαμε πολιτισμούς.
Δὲν πειράζει. Ἐὰν μία φορὰ τοὺς δημιουργήσαμε, μποροῦμε νὰ τοὺς ξαναδημιούργησουμε ὅποτε ἀπαιτηθῇ…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα, ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς εἶναι πολιτισμός, εἶναι λάθος καὶ θέλει γκρέμισμα!
Καὶ γκρεμίζεται. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ νομομαγειρέματα, ποὺ αὐτοὶ πιστεύουν πὼς μᾶς «δένουν» διὰ παντός, εἶναι τοὐλάχιστον γιὰ γέλια. Εἶναι γιὰ τὰ (δικά τους) πανηγύρια, ποὺ μαζεύονται καὶ ἀλληλολιβανίζονται.

Ξέρετε κάτι;
Πρὸ μερικῶν ἐτῶν διάβασα κάπου πὼς ἕνας Βούλγαρος, ὅταν ὁ τράπεζα ἦλθε νὰ τοῦ κατασχέσῃ τὸ σπίτι, αὐτὸς τὸ γκρέμισε.
Ἐ λοιπόν…
Τώρα, ποὺ ΟΛΟΙ τους πιστεύουν πὼς πάτησαν στὸ δικό μου σπίτι, πὼς μὲ κατέστησαν δοῦλο καὶ πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ δουλεύω ἐγὼ γιὰ νὰ ζοῦν αὐτοί, κάτω ἀπὸ τὴν δική μου στέγη καὶ μὲ τὸν δικό μου κόπο, τοὺς δηλώνω τὸ ἁπλό: τὸ καίω!!!
Τοῦ βάζω φωτιὰ καὶ τὸ καίω. Ἄστεγη ἐγὼ μὰ ἄστεγοι κι αὐτοί.
Ἐγὼ ὅμως γνωρίζω τὸν τρόπο νὰ τὸ ξαναφτιάξω, ἐν ἀντιθέσει μὲ αὐτούς, ποὺ ὡς παράσιτα, προσκολλῶνται σὲ ἄλλους καὶ διαβιοῦν λάθρα.
Κι ὅπως ὁ Κολοκοτρώνης πρῶτα ἔκαψε καὶ μετὰ κατέσφαξε τὶς στρατιὲς τοῦ Δράμαλη στὴν Πελοπόννησο καὶ στὰ Δερβενάκια, ἔτσι κι ἐγώ, ὅπως κι ὁ κάθε Ἕλλην, τώρα πιὰ ὀφείλουμε στὴν ἱστορία μας, στὰ παιδιά μας ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη, νὰ τοὺς ἀλλάξουμε τὰ φῶτα στὴν ἔξοδο.
Καὶ θὰ τοὺς τὰ ἀλλάξουμε!
Νὰ εἶναι βέβαιοι!!!

Ἐγὼ ἕνα ἔχω νὰ πῶ…
Δὲν τελείωσε κάτι… Τώρα ἀρχίζουν ὅλα… Κι αὐτὰ ποὺ ἀρχίζουν εἶναι καὶ ἄγνωστα καὶ πανέμορφα.
Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς εἶναι εὔκολα… Μὰ ὁπωσδήποτε εἶναι καὶ ἀναγκαῖα καὶ σημαντικά.

Ἄς περιμένουμε λοιπόν… Ἔχουμε πολλὰ ἀκόμη νὰ δοῦμε.
Κι ὅσο γιὰ τὶς φορολογήσεις…
…ἄς τὶς βάλουν ἐκεῖ ποὺ αὐτοὶ ξέρουν!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Κάποτε ὁ Χατζηχρῆστος, γιὰ πλάκα, εἶπε αὐτό:

Ἔ… Ἀκριβῶς ἔτσι!!!

Ἐγὼ θὰ περιμένω στὴν ἔξοδο...!!!3

 

φωτογραφία
καὶ φωτογραφία

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply