Ὁ Γ-Καζάκης ΔΕΝ εἶναι ἕνας τυχαῖος ἄνθρωπος…

Ὁ Γ-Καζάκης ΔΕΝ εἶναι ἕνας τυχαῖος ἄνθρωπος...Ὁ Δημήτρης Γκαζάκης, δὲν εἶναι ἕνας τυχαῖος ἄνθρωπος.

Εἶναι ἔνας ἀγωνιστής-κουμουνιστής, μὲ ταξικὴ συνείδηση, ποὺ σπούδασε μόνο καὶ μόνο λόγῳ τῆς ἐπιμονῆς τῆς γιαγιᾶς του, ποὺ  ἤθελε νὰ γίνῃ ὁ ἐγγονός της ἕνας καλός, μορφωμένος ἄνθρωπος.

Ἐργάστηκε γιὰ πολλὰ χρόνια ὡς Venture Capitalist, ποὺ σημαίνει ὅτι ἐργάστηκε σὲ μεγάλες πολυεθνικὲς ἐταιρεῖες-συμβούλους ἐπενδύσεων καὶ συμβούλευε τοὺς πελᾶτες του γιὰ τὸν τρόπο ποὺ μποροῦν νὰ ἐπενδύσουν σὲ μιὰ χώρα, φέροντάς τους σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς «καταλλήλους ἀνθρώπους» ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας-στόχου καὶ συμβουλεύοντάς τους ὥστε νὰ προχωρήσουν στὶς «κατάλληλες ἐνέργειες»γιὰ τὴν εἴσοδό τους στὴν ἀγορὰ τῆς χώρας στόχου.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι διετέλεσε γιὰ χρόνια ἀνώτατο διευθυντικὸ στέλεχος σὲ τέτοιου ἐπιπέδου ἐταιρεῖες, ποτὲ δέν σταμάτησε νὰ προβληματίζεται γιὰ τὰ πολιτικὰ γεγονότα, μιᾶς καὶ ὅπως εἴπαμε ἦταν κουμουνιστής, μέχρι ποὺ τελικὰ μίαν ἡμέρα τὰ παράτησε ὅλα γιὰ νὰ γίνῃ ἀρθρογρᾶφος στὸ «ποντίκι» καὶ λογιστὴς τῶν ἀγανακτισμένων στὸ Σύνταγμα.

Ἔκτοτε, γράφει γιὰ τὴν χαρὰ τῆς συγγραφῆς, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ ὑλικὲς ἀνταμοιβές, καὶ ἐξηγεῖ στοὺς φτωχοὺς ἠλιθίους τὶ καταστροφὲς ἔρχονται.

 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

φωτογραφία

(Visited 539 times, 1 visits today)
Leave a Reply