Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις εἶναι ἀνεξάρτητος καί λειτουργεῖ ὑπέρ τῶν λαῶν;

Έχουμε ακόμα την ψευδαίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με βάση τα συμφέροντα των λαών κι ότι οι πολιτικοί παίρνουν εντολές από τους πολίτες κι όχι από τους Τραπεζίτες;Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις εἶναι ἀνεξάρτητος καί λειτουργεῖ ὑπέρ τῶν λαῶν;

Σίγμα

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply