Ὅ,τι κι ἐὰν ψηφίσουμε, κοινωνικὸς σοσιαλισμὸς θὰ βγαίνη…

Ὅ,τι κι ἐὰν ψηφίσουμε, κοινωνικὸς σοσιαλισμὸς θὰ βγαίνη...Σὲ μιὰ τελική, ἂν κάποιος ἔντιμος πολιτικὸς ἔβγαινε κι ἔλεγε: «Ὁ λαὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀνταπεξέλθῃ καὶ ἀναγκαστικὰ θὰ περικόψουμε αὐτὲς καὶ ἐκεῖνες τὶς «ὑπηρεσίες» καὶ τὶς παροχές,  ὥστε νὰ μειωθῇ ἡ φορολογία στὸ ἐλάχιστο», ποιοί θά τό δέχονταν;

Ὅλοι θὰ ζητοῦσαν νὰ φορολογηθοὺν αὐτοὶ  «ποὺ ἔχουν» (οἱ «ἄλλοι» δηλαδή).
Ἕνα μάτσο σοσιαλιστὲς εἶναι οἱ περισσότεροι Ἕλληνες.
Ὅ,τι καὶ νὰ ψηφίζουμε, μεταπολιτευτικὸς σοσιαλισμὸς θὰ μᾶς βγαίνη.

Ἀφοῦ θελουμε νὰ πληρώνουμε αὐτὰ τὰ συστήματα παιδείας, ὑγείας, κάθε τεμπέλη χαραμοφάη, καθὼς καὶ τὰ κρατικὰ μονοπώλια μὲ τὶς κρατικοδίαιτες κλίκες τους, ἔτσι πάει.
Ὑπὸ τὴν ψευδαίσθηση τοῦ δωρεὰν κοινωνικοῦ κράτους καὶ τῆς κοινῆς ὠφελείας μας …πηδοῦν!

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply