Ἡ εἰκόνα τῆς σημερινῆς κατάντιας μέσα ἀπὸ τὰ δημόσια νοσοκομεῖα…

Ἡ εἰκόνα τῆς σημερινῆς κατάντιας μέσα ἀπὸ τὰ δημόσια νοσοκομεῖα...Ἐὰν δὲν νοσηλευθῇς σὲ δημόσιον νοσοκομεῖον, δὲν θὰ κατανοήσῃς τὴν κατάντια αὐτοῦ τοῦ τόπου…
Οὔτε λόγος γιὰ σεντόνια καὶ σουπίτσα μὲ πλαστικὰ πηρουνάκια, διότι αὐτὰ ὑπάρχουν!

Λειτουργοῦν μόνον χάριν κάποιων ποὺ δὲν παραιτοῦνται τῶν προσπαθειῶν.
Κάνεις ὑπέρηχον καρδιᾶς καὶ σοῦ παίρνουν τὸ μηχάνημα λόγῳ πιὸ σοβαρῆς καταστάσεως τῆς δικῆς σου, ἐπειδὴ οὔτε ἕνα ἄλλο λειτουργεῖ καὶ οὔτε ἕνας ὑπεύθυνος φρόντισε νὰ  λειτουργῇ..

Ἠρεμῆστε, οἱ κηπουροὶ εἶναι ἀκόμη ἐκεῖ, καθὼς καὶ οἱ συντηρηταὶ γιὰ τὰ μονίμως χαλασμένα μπάνια….

Δεσποτάκης Δημήτριος

εἰκὼν

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply