Τά ψιλά;

Τά ψιλά;Τὸ νὰ ἀποκαλοῦμε τὸ μεταλλικὸ νόμισμα τῶν δύο εὑρῶ ὡς «ψιλά»,  ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνο τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἔνα πληθωριστικὸ φαινόμενο.

Ὄσο καὶ νὰ θέλουν νὰ  περιορίσουν τὰ οἰκονομικὰ φαινόμενα σὲ μέτρα καὶ σταθμὰ οἱ νεο-κεϋνσιανοὶ ἀπατεῶνες, γνωρίζουν καλὰ πὼς ἡ ψυχολογία παίζει πάντα τὸν μεγαλύτερο ῥόλο στὰ οἰκονομικά.
Οἱ 700 δραχμὲς ἔγιναν ψιλὰ σὲ μερικὲς μόνον ἡμέρες στὸ ὑποσυνείδητο, καθὼς οἱ τιμὲς κάλπαζαν μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ὑπερπληθωρισμένου εὑρῶ στὴν Ἑλλάδα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply