«Ζήτω ὁ αὐτοκράτωρ!»

«Ζήτω ὁ αὐτοκράτωρ!»«Βλέπουμε τὴν Ἰαπωνία νὰ γλεντοκοπᾷ βυθισμένη σὲ εὐμάρεια καὶ νὰ κολυμπᾷ στὸ χρῆμα καὶ στὴν πνευματική της κενότητα. Εἶναι δυνατόν νά δίνῃς ἀξία στήν ζωή, μέσα σέ μιά πλάση πού τό πνεῦμα ἔχει πεθάνει;
Ζήτω ὁ αὐτοκράτωρ!
Νομίζω ὅτι οὔτε κἄν μὲ προσέχουν…»

Τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Γιούκιο Μισίμα, (λίγο πρὶν αὐτοκτονήσῃ μὲ τὴν μέθοδο «σεπούκου»-χαρακίρι).
25 Νοεμβρίου 1970

Ἀπὸ τὸν Ὄθωνα Δρακᾶτο

Ὁ Γιούκιο Μισίμα ἦταν λογοτέχνης, ποὺ ἄν καὶ τρεῖς φορὲς ὑποψήφιος, οὐδέποτε ἔλαβε τὸ ΝΟΜΠΕΛ, λόγῳ τῶν ἐθνικιστικῶν του πεποιθήσεων.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν λογοτεχνία, ἐνασχολεῖτο μὲ τὶς πολεμικὲς τέχνες καὶ ἠργάσθη ὡς μοντέλο-πρότυπον, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξῳ πὼς ἡ σωματοδόμησις δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ ἀναβολικά.
Μετὰ ἀπὸ ἕνα συμβολικὸ πραξικόπημα, τὸ ὁποῖον ὀργάνωσε, ἔδωσε τέλος στὴν ζωή του.«Ζήτω ὁ αὐτοκράτωρ!»2
Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν Hiraoka Kimitake-Χιραόκα Κιμιτάκε.
Περισσότερα μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:
kirjasto

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply