Ἀπὸ συμβούλους ὅμως δὲν ξεμένουμε…

Ἀπὸ συμβούλους ὅμως δὲν ξεμένουμε...Μὴν ἀγχώνεστε ἀκόμη. 3.500 τοὺς ἔχουν προϋπολογίσει καὶ μὲ τὸ νέο μισθολόγιο τοὺς χαρίζουν καμμιὰ 20αριὰ χρόνια προϋπηρεσία, γιὰ νὰ διπλασιάσουν τὸν μισθό τους.

«Οἱ μετακλητοὶ ὑπάλληλοι ἦταν τὸν Σεπτέμβριο 2015, 957. Τὸν Νοέμβριο εἶχαν φθάσει τοὺς 1814. Ἡ κυβέρνησις σχεδὸν μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα νομοθετεῖ μὲ πράξη Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τὴν αὔξηση τῶν θέσεων μετακλητῶν συμβούλων στὰ γραφεῖα τῶν Ὑπουργῶν».

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 80 times, 1 visits today)
Leave a Reply