Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (δ)

Ὅλοι οἱ βασιλικοὶ οἶκοι τῆς Εὐρώπης συνδέονται μεταξύ τους, τόσο ποὺ καὶ ὁ Ὄθων καὶ οἱ Γλύξμπουργκ, μαζὺ μὲ τὴν Ἀμαλία, μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴν ἰδία οἰκογένεια.
Αὐτοὶ οἱ οἶκοι, ἀναλόγως τῆς ἐξουσίας τους, προσαρμόζουν καὶ τὰ οἰκόσημά τους.
Οἰκόσημα λιτὰ ἤ περίτεχνα, μὲ ὑπο-οἰκόσημα, μὲ συνθέσεις ὅλων τῶν εἰδῶν ποὺ ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ ἐξουσία δὲν ἀλλάζει χέρια, ἀλλὰ παραμένει πάντα στὰ ἴδια πρόσωπα.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (α)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (β)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (γ)

Ὅσον ἀφορᾶ σὲ ἐμᾶς, στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ μᾶς φόρτωσαν ἐπὶ πλέον καὶ βασιλεῖς, μαζὺ μὲ τοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς φαρισαίοςυ τους, ὁ οἶκος τῶν Γλύξμπουργκ (House of Glücksburg, ἀπὸ ὅπου «τσιμπήσαμε» τοὺς Γλύξμπουργκ, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς διαδόχους τοῦ οἴκου τῶν Ὄλτενμπουργκ- House of Oldenburg, ἀπὸ ὅπου «τσιμπήσαμε» τὴν Ἀμαλία τοῦ Ὄθωνος) καὶ ἐμφανίζει τὸ 1825 (ἐπισήμως) αὐτὸ τὸ σύμβολον:

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...75 Γλύξμπουργκ

Ποὺ ἦταν αὐτό:

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...111 gluecksburg

Ποῦ ἀλλοῦ συναντοῦμε ἀνάλογες εἰκόνες;
Στοὺς Βανδεμβουργίους… (Coat of arms of Brandenburg), τὸ 1686.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...14 Γερμανία, πολέμου

Βασίλειον τῆς Πρωσσίας… Δῆλα δή… Τὰ ἴδια…
Δῆλα δὴ προπάτορες τῶν Γλύξμπουργκ καὶ τῶν λοιπῶν βασιλικῶν οἴκων…

Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς καὶ οἱ Ἄγγλοι (Στιούαρτ) διαθέτουν ἀνάλογον συμβολισμό, σὲ περιόδους κοσμοκρατορίας τους…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...18 Οὐαλία Στιούαρτ «ὑπηρετῶ»

 

Ποῦ ἀλλοῦ τό συναντοῦμε αὐτό τό …πολυπληθές πολυ-ἱπποτικόν οἰκόσημον;
Ὄχι σὲ πολλούς. Συναντοῦμε στὴν Ἀγγλία ἐκδοχές του…
Ἀλλὰ καὶ στὸν Βοναπάρτη…

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...80 Βοναπάρτης Ναπολέων

Εἶναι ἀναμενόμενον…
 Κι αὐτὸς …ἀπόγων εἶναι!!!
Μὰ καὶ τὸ βασικό τους σύμβολον, ὡς βοναπάρτηδες, τὰ …ὑπονοεῖ αὐτά!!
Οἱ κορδελίτσες πολλὰ σημαίνουν…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...38 Ναπολέων

Ἀκόμη καὶ στὴν …Δανία ἔχουν …ῥίζες γιὰ νὰ κρατοῦν τὰ σχετικὰ σύμβολα.

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...21 Δανία

(Ἄλλως τὲ ἀκόμη καὶ σήμερα ὁ βασιλικὸς οἶκος τῆς Δανίας συγκεντρώνει τοὺς πλέον …ἐκλεκτοὺς ἀπογόνους!!!)
Βέβαια, ἐὰν προσέξουμε καλλίτερα, ὅλα αὐτὰ τὰ σύμβολα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς κάθε ἀσπίδα ἤ κάθε περικεφαλαία ὑποδηλώνει καὶ μίαν ἐξουσία. Ἐξουσία ἐπαρχίας, χώρας, λαοῦ, δικαστική, οἰκονομική, στρατιωτική…
Κι αὐτὰ πράγματι ἦσαν ἔτσι, τότε…

Ἀλλὰ ὄχι μόνον.
Κι ἐδῶ εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον.
Οἱ παραπάνω, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, κουβαλοῦν πίσω τους …εὐγενικὲς καταγωγές, τίτλους, γαλαζοαίματες καταβολάδες…
Γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους, ἄς ποῦμε, δικαιολογοῦνται νὰ φέρουν τέτοια σύμβολα.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὶς ἐκ παραλλήλου αὐτοκρατορίες, τὶς ὁποῖες ἔστησαν κατὰ περιόδους, τότε ναί, ἀποδεχόμεθα πὼς μαζὺ μὲ τὴν ἐξουσία κληρονομοῦν καὶ τὰ σύμβολα.
Ἀλλὰ αὐτοὶ εἴπαμε, εἶναι …εὐγενικῆς καταγωγῆς.
Οἱ Rothschild  γιά ποιόν λόγο φέρουν τά παραπάνω σύμβολα;

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...2 Rothschild
Λέων, μονόκερως, τρεῖς ἱππότες… Μὰ κυρίως ὁ ἀετός…

Ἐκτός ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ χρήματος τί ἄλλο τούς δένει μέ τούς …γαλαζοαίματος τοῦ πλανήτου;
Δέν προέρχονται, βάσει πάντα τῶν ἱστορικῶν στοιχείων, ἀπό τούς Σεφαραδίτες ἑβραίους, πού ἔφυγαν κακήν κακῶς ἀπό τήν Ἰσπανία;
Ἄλλαξε κάτι στήν …διαδρομή;
Ἤ πάντα ἔτσι ἦσαν κι ἐμεῖς στά …σκοτάδια μας;
Κι ἐάν ναί, τότε τί ἀκριβῶς σημαίνει ἡ φράσις «γαλαζοαίματος»;;;

Φιλονόη

ὅλες οἱ πηγὲς τῶν εἰκόνων στὸ τελευταῖο μέρος

(Visited 1,091 times, 1 visits today)
Leave a Reply