Οἱ ξεφτίλες…

Πρὸ ἑνὸς ἔτους ἔγραφα γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῶν ξελιγωμένων, ποὺ ἀνέμεναν, ὡς κοράκια, νὰ μᾶς ξεσκίσουν, λίγο ταχύτερα καὶ ἀποτελεσματικότερα, ἀπὸ ὅποιο ἔως τώρα ξέσκισμα μᾶς ἔκαναν οἱ προκάτοχοί τους.
Ἰσχυρισμὸς ποὺ ἐβασίζετο στὸ παρελθόν τους καὶ στὸ ἱστορικὸ ὅλων αὐτῶν, ποὺ ἔως σήμερα, ὅταν γιὰ καιρὸ βλέπουν κυβερνητικὴ καρέκλα ἀπὸ μακρυά, πέφτουν σὰν ξελιγωμένοι στὸ πῶς θὰ ἁρπάξουν, καταβροχθίσουν, λεηλατήσουν περισσότερα.
Ἐὰν συνδυάσουμε καὶ τὴν μΠατΣοΚικὴ προϊστορία τῶν περισσοτέρων ἐκ τῶν ὑποστηρικτῶν-ψηφοφόρων τῆς κυβερνήσεως τΣύριζα-ανέλ, τότε εὐλόγως καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα πὼς οἱ σάρκες μας εἶναι πολὺ λίγες γιὰ τὶς ὀρέξεις τους.

Τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ λιγούρια…

Σήμερα δὲν χρειάζεται νὰ πῶ κάτι περισσότερο.
Σὰν τὶς ἀράχνες ἔχουν ἁπλώσει ὁπουδήποτε τὰ δίκτυά τους, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὲ ἰδεολογικὰ περιβλήματα γιὰ τοὺς ἀγαθιάρηδες, ποὺ κρύβουν τὰ πραγματικὰ κτήνη, ἀνεξαρτήτως χρώματος ἤ κομματικῆς ταὐτότητος.
Ἄλλως τὲ γιὰ αὐτοὺς οἱ …μεταγραφὲς εἶναι αὐτονόητες καὶ ἀναγκαῖες, πρὸ κειμένου νὰ κρύβουν τὰ ἴχνη τους, παραμένοντας πάντα ἐντὸς τῆς μάσας καὶ τῆς διαπλοκῆς.

Ἄθλια ὑπανθρωπάρια ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν μία τὴν προβιὰ τοῦ σοσιαλιστοῦ, τὴν ἄλλην τοῦ φιλελευθέρου, τὴν παρ’ ἄλλην τοῦ …δεξιοῦ, τοῦ …ἀριστεροῦ, τοῦ …κεντρώου, τοῦ …ἀναρχικοῦ, χώνουν καὶ μερικὲς πατριωτικὲς κραυγὲς μέσα στὶς προπαγάνδες τους, γιὰ νὰ καταλήγουμε πάντα ἐμεῖς, οἰ ψηφοφόροι τους, ὅλο καὶ βαθύτερα στὸν βοῦρκο τῆς ἀνεχείας καὶ τῆς ἀπελπισίας, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ αὐτοὶ ὅλο καὶ πιὸ ψηλὰ στὸν ἀφρὸ ἀναδύονται.
Σὰν τὶς κουράδες, τοὺς φελλοὺς καὶ τὰ σκουπίδια…

Καὶ δὲν φθάνουν αὐτά. Μᾶς περιγελοῦν ἐπὶ πλέον μέσα στὰ μοῦτρα μας.
Γνωρίζοντας πολὺ καλὰ τὸ ἀπολύτως ἐφήμερον τῆς σημερινῆς τους ἐξουσίας, ἁρπάζουν, χαρίζουν δημόσια περιουσία, διορίζουν γενικῶς, εἰδικῶς καὶ ἀδιακρίτως, βολεύουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, μὲ τὸ ἀνάλογον …«διάφορον», ἐλπίζοντας ἀφ΄ ἑνὸς στὴν διατήρησιν τῶν θέσεων ποὺ κρατοῦν, μὲ τὴν ὑφαρπαγὴ τῆς ψήγου τῶν εὐνοημένων τους, προσπαθώντας ὅλοι τους, ἐν τελῶς …«ἰδεολογικά», νὰ …ἀποζημιωθοῦν γιὰ τὰ τόσα χρόνια «ἀγώνων», στὴν ὑπηρεσία τοῦ κόμματος, ἐνᾦ ἀφ΄ ἐτέρου μεριμνοῦν γιὰ τὰ πιστὰ σκυλιὰ τῶν ὁπαδῶν τους, ῥίχνοντάς τους κόκκαλα καὶ ψίχουλα, γιὰ νὰ σέρνονται πίσω τους καὶ νὰ τοὺς χειροκροτοῦν, κρατώντας ἐμᾶς πάντα σὲ ἐπίπεδον ἐξαθλιώσεως, ὡς καλοὶ κι ἄξιοι ἐπιστάτες.
Τὸ «καροτάκι» τὴν σήμερον εἶναι ἡ ἐπιβίωσις. Ὅποιος εἶναι μαζύ τους ἐπιβιώνει ἀπὸ ἀξιοπρεπῶς ἔως καλῶς.
Ὅποιοι δὲν εἶναι, ἀφανίζονται.

Ἐμεῖς βιώνουμε μία ἀκόμη γενοκτονία, γιὰ τὴν ὁποίαν ὅλοι οἱ μπουκωμένοι σφυρίζουν ἀδιάφορα, ἀλλὰ αὐτοὶ κρατοῦν τὸ μαστίγιο καὶ βαροῦν ἀνελέητα ὅποιον βρεθῇ στὸν δρόμο τους.
Ὁ παγκόσμιος κομμουνισμός, μὲ τὴν σφραγίδα τῶν τραπεζιτῶν, ὁλοκληρώνεται ἀπὸ τὶς σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» τους, τῶν Η.Π.Α., ἀλλὰ καὶ τῶν χωρῶν ποὺ ἐλέγχουν, δίχως φυσικὰ οἱ λαοὶ νὰ ἐρωτηθοῦν καὶ δίχως νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ κάποιος τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει κομμουνισμός.
Σιγὰ σιγά, ἀκόμη καὶ οἱ τελευταῖοι ῥομαντικοί, θὰ ἀφήσουν πίσω τους τὶς ἐλπίδες γιὰ νὰ προσγειωθοῦν ἀνώμαλα στὴν αἱματοβαμμένη πραγματικότητα.

Ὅλα καλά.
Δὲν ἄλλαξε κάτι.
Ὅ,τι εἴχαμε ἔχουμε. Μόνον ποὺ τώρα τὸ «νομικὸ καθεστώς» δὲν θὰ μᾶς προστατεύῃ, στὴν ἀκραία περίπτωσιν ποὺ θὰ συναντήσουμε …ἔντιμο δικαστή.

Ὅσο γιὰ τοὺς ἐπιστάτες…
Οἱ προμήθειες πέφτουν κανονικὰ στὶς τσέπες τῶν κουδουνισμένων, τὸ ξεπούλημα τῆς χώρας ὁλοκληρώνεται καὶ τὴν ἴδια ὥρα κάθε λογῆς σκουλῆκι φροντίζει νὰ ἁρπάξῃ ὅσα περισσότερα μπορεῖ.

Συνείδησις, ἀξιοπρέπεια, εὐθιξία ποὐθενά.
Ἡ δουλειὰ τῶν ἀφεντικῶν τους νὰ γίνῃ καὶ νὰ προλάβουν, οἱ παρατρεχάμενοι, μία γερὴ μπάζα. Αὐτὸ εἶναι ὅλο.

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Τὸ σχέδιον «Εὐρώπη» καὶ ἡ δουλοποίησις τῶν λαῶν της.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Εἶναι ξεφτίλες.
Ὄχι τόσο διότι πολὺ γρήγορα πέταξαν τὴν μάσκα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ… Οὔτε γιὰ τὰ ψέμματα…
Οὔτε γιὰ τὴν ἀνελέητη προπαγάνδα…
Συνηθισμένοι εἴμαστε…

Εἶναι ξεφτίλες διότι δὲν κρατοῦν τὰ προσχήματα.
Εἶναι ξεφτίλες διότι ἐκπαίδευσαν τόσες γενεές, μὲ τὰ συστήματα ἀπαιδείας τους, ἔτσι ποὺ οἱ λαοὶ πιὰ νὰ μὴν ἀντιλαμβάνονται τὰ αὐτονόητα.
Εἶναι ξεφτίλες διότι δὲν τόλμησαν καὶ δὲν τολμοῦν νὰ ἀρθρώσουν μίαν ἀλήθεια.
Εἶναι ξεφτίλες διότι δὲν σέβονται τὴν Ἀνθρωπότητα.

Εἶναι ξεφτίλες διότι ἐπιβάλλουν Παρὰ Φύσιν τρόπο διαβιώσεως στοὺς λαούς, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ ἴδιοι ἀπολαμβάνουν ὅλα τὰ ἀγαθά, ποὺ λεηλατοῦν.

Δρυὸς πεσούσης…
…λέει ὁ λαός μας…
Κι ἔτσι εἶναι.
Ἔπεσαν στὶς σάρκες μας ὅλα τὰ τρωκτικὰ τοῦ πλανήτου καὶ πασκίζουν νὰ τὶς ξεσκίσουν.
Κι ἀπὸ κοντὰ τὰ κομματικὰ ἐγχώρια σκουλήκια, ποὺ πολὺ εὔκολα μεταπηδοῦν ἀπὸ κομματομάγαζο σὲ κομματομάγαζο, πρὸ κειμένου νὰ μαζέψουν μερικὰ ἀπὸ τὰ σκορπίδια…
Πιὸ τιποτένιοι οὐδέποτε…
Πιὸ γελοῖοι ποτέ…
Πιὸ ξεφτίλες δὲν θὰ ὑπάρξουν…
Ζοῦμε μεγάλες στιγμές…
Πάντα ἔτσι ἦταν πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος…

Οἱ ξεφτίλες...

Φιλονόη

Ἡ εἰκόνα φτιάχθηκε ἐκ τοῦ προχείρου…

 

(Visited 279 times, 1 visits today)
Leave a Reply