Ἀπολαμβάνοντας τὸν …βανδαλισμό!!!

Ὅλα σὲ ἕνα τελικά…

Ἀπολαμβάνοντας τὸν ...βανδαλισμό!!!

Ἡ ἀσέβεια, ἡ βλασφημία καὶ ὁ ἀνθελληνισμὸς δυστυχῶς, στὶς ἡμέρες μας, εἶναι προνόμιο.
Μᾶλλον κάποιο πρέπει νὰ νοιώθουν ὑπερήφανοι ποὺ δύο νεαροὶ βάνδαλοι ἔχεσαν καὶ κατούρησαν τὸ ἄγαλμα τοῦ Λεωνίδου.
Καὶ δὲν τοὺς ἔφθανε μόνον αὐτό, ἀλλὰ τὸ ἀνήρτησαν καὶ στὸ facebook, εἰρωνευόμενοι φυσικὰ τὸν ἡρωϊσμὸ τῶν Σπαρτιατῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁμώνυμη ταινία.

Ἤθελα νὰ ἤξερα αὐτὰ τὰ πρότυπα τῆς δῆθεν ἀριστερᾶς, αὐτά σᾶς ἐδίδαξαν οἱ παποῦδες σας μιλώντας σας γιά Ἑλλάδα;

Μιχάλης Σιδέρης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply