Χαλέπι, ὅπως Γάζα;

Ἀριστερὰ Γάζα καὶ δεξιὰ …«Χαλέπι»!

Χαλέπι, ὅπως Γάζα;

CIA καὶ ΜΟΣΑΝΤ στὴν ὑπηρεσία τῆς προπαγάνδας…!!!

Χαμῆλος Μίμης

Αὐτὸ εἶναι θρῆνος. Παγκόσμιος μάλιστα!!!!!!!
Ἀπὸ Νέα Ὑόρκη ἔως τοὺς Παρισίους…
Ἀπὸ Λονδῖνο ἔως τῶν Ἀθηνῶν…
Κάποιοι κλαῖν…
Πολὺ κλαῖν…

Τὸ χειρότερον εἶναι πὼς ὑπάρχουν κι αὐτοὶ ποὺ τοὺς πιστεύουν…
Καὶ τὸ ἀκόμη χειρότερον εἶναι πὼς ὅταν οἱ ἑβραῖοι γενοκτονοῦσαν (κι ἐξακολουθοῦν νὰ γενοκτονοῦν!), πολὺ συνειδητῶς τὰ παιδιὰ τῶν Παλαιστινίων, ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἀπόντες…!!!

Φιλονόη

Leave a Reply