Δολοφόνος καί παιδεραστής ὁ Ποῦτιν;

Ἡ βρεταννικὴ ἔκθεσις ἦταν καταπέλτης γιὰ τὸν Βλαντιμὶρ Ποῦτιν.

«Ὁ πρόεδρος τῆς Ῥωσσίας πιθανότατα
διέταξε τὴν δολοφονία τοῦ Ἀλεξάντερ Λιτβινένκο.»

Τί ἦταν ὅμως αὐτό πού ἐξῴργισε τόν Ποῦτιν
καί ἔδωσε τήν ἐντολή γιά τήν ἐξόντωση
τοῦ πρῴην Ῥώσσου κατασκόπου, πού εἶχε βρῆ καταφύγιο στό Λονδῖνο;

Ὁ πρῴην κατάσκοπος τῆς KGB
εἶχε κατηγορήση τὸν πρόεδρο τῆς Ῥωσσίας γιὰ παιδεραστία
καὶ ἰσχυρίζετο ὅτι ὑπάρχει βίντεο μὲ τὸν Ποῦτιν
νὰ κακοποιῇ ἀνήλικα ἀγόρια μὲ ἄγριο σέξ,
ὅπως ὁ δικός μας ὁ Γεωργιάδης.

Εἶχε ῥίξη τὴν βόμβα γιὰ τὸν Ῥῶσσο πρόεδρο
λίγες ἑβδομάδες πρὶν ἀπὸ τὴν δολοφονία του
μὲ ῥαδιενεργὸ πολώνιο 210,
σὲ ξενοδοχεῖο τοῦ Λονδίνου, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2006.

«Αὐτὸς (ὁ Ποῦτιν) ἦταν παιδεραστής!»,
ἦταν ὁ τίτλος ἄρθρου τοῦ κατασκόπου, ποὺ ἐνετάχθη στὴν MI6.

Ἡ φωτογραφία – ἀπόδειξις ποὺ τὸ πλαισίωνε
ἔδειχνε τὸν Ῥῶσσο πρόεδρο
νὰ φιλᾷ τὸ στομάχι ἑνὸς μικροῦ ἀγοριοῦ κοντὰ στὸ Κρεμλίνο.

«Ὁ Ποῦτιν γονάτισε,
σήκωσε τὸ μπλουζάκι τοῦ ἀγοριοῦ κι ἐφίλησε τὸ στομάχι του!!!
Δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ κάποιος
γιατὶ ὁ Ῥῶσσος πρόεδρος ἔκανε κάτι τόσο παράξενο,
ὅπως τὸ νὰ φιλήσῃ τὸ στομάχι ἑνὸς ἀγνώστου μικροῦ ἀγοριοῦ.»

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τοῦ περιστατικοῦ,
ὁ Λιτβινένκο ἰσχυρίζετο ὅτι ὑπῆρχε καὶ βίντεο
μὲ τὸν Ποῦτιν νὰ παρενοχλῇ μικρὰ ἀγόρια,
στὴν ἀλάνα ποὺ ἔπαιζαν μπάλα,
ἀλλὰ καὶ γιὰ περίεργες λαβὲς καὶ χουφτώματα,
κατὰ τὴν διάρκεια ἐπιδείξεως τεχνικῶν τζοῦντο.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις,
οἱ βρεταννικὲς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀληθείας,
ἐρευνοῦν τὴν πιθανὴ ἀνάμειξη τοῦ Ποῦτιν, στὴν δολοφονία Κένεντυ,
ἀλλὰ καὶ τοῦ Σινᾶν, στὸ «Κορίτσι ποὺ ἀγάπησα»…

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 249 times, 1 visits today)
Leave a Reply