Πόσοι Τοῦρκοι κυκλοφοροῦν χωρίς βίζα στήν χώρα μας;

Νικολάκη, πόσοι ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ευρίσκονται και κυκλοφορούν σήμερα ελεύθερα στην χώρα μας με ληγμένη την θεώρηση εισόδου-βραχείας διαμονής τους; 

Χατζησάββας Μανώλης

(Visited 117 times, 1 visits today)
Leave a Reply