Ῥουμανική ἐπανάστασις;

Πρέπει νὰ εἴμαστε λίγο …ἐπιφυλακτικοὶ μὲ τὸ τὶ συμβαίνει στὴν Ῥουμανία, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ ποιοὶ τὸ ὀργανώνουν, ὅλο αὐτό, πρὶν ἀρχίσουμε τοὺς διθυράμβους γιὰ τὸν λαὸ τῶν Ῥουμάνων.

Οἱ λαὸς εἶναι πάντα …πρόβατα καὶ βλέπει πολὺ τηλεόραση.

Τουσιάδης Δημήτρης

 

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply