Ξεχάσαμε τίς προδοσίες τοῦ κωστάκη;

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς (Κωστάκης), Ν.Δ….

Ναὶ σὲ ὅλα, ἀπὸ τὸ β΄ μνημόνιο ἔως καὶ σήμερα….

Κάποιοι τὸν κάνουν «ἥρωα», γιατὶ ἔφυγε τὸ 2009 , γιὰ νὰ μὴν φέρῃ ὁ ἴδιος τὸ Δ.Ν.Τ….
Κι ἔτσι κώλωσε γιὰ τὴν Πατρίδα κι ἐκκύταξε τὸν …ἑαυτό του!!!

Ὅπως θὰ διαπιστώσετε, στὶς παρακάτω τέσσερεις εἰκόνες (ἀποδείξεις), ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῆς βουλῆς, σιωπηλὰ μᾶς …ἐφρόντιζε!

  • 12 Φεβρουαρίου 2012: Μνημόνιον β΄ συνεργασίας μὲ Πα.Σο.Κ.
  • 29 Δεκεμβρίου 2012: Ἐφαρμοστικὸς Νόμος β΄, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πα.Σο.Κ..
  • 10 Ἰουλίου 2015: ESM, συνεργασία μὲ ΣΥΡΙΖΑ-Ἀν.Ἕλ.
  • 14 Αὐγούστου 2015: Μνημόνιον γ΄, σὲ συνεργασία μὲ ΣΥΡΙΖΑ-Ἀν.-Ἕλ.

Ναὶ σὲ ὅλα καὶ στὶς τέσσερεις αὐτὲς συνεδριάσεις.

Τελείωσαν τὰ παραμύθια, γιὰ τὸν τάχα «ἥρωα» Καραμανλῆ.
Μετροῦν μόνον οἱ πράξεις τῶν ψηφισάντων κι ὄχι τὰ λόγια τοῦ ἀέρος!

Μιλᾶμε γιὰ Ἐσχάτη Προδοσία…

Σταματόπουλος Δημήτρης

(Visited 174 times, 1 visits today)
Leave a Reply