Ῥωσσία στὸ στόχαστρο

Μεγάλη ἔκρηξις, πιθανὸν βόμβας, στὸ ὑπόγειο μετρὸ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, στὴν Ῥωσσία.
Φόβοι γιὰ πολλοὺς νεκρούς.

Στὸ διαδίκτυο ὅλοι μιλοῦν γιὰ βόμβα καὶ τρομοκρατικὴ ἐνέργεια.

Στὴν συνέχεια καὶ δευτέρα ἔκρηξις, πάλι στὴν Ἁγία Πετρούπολη.
Ἀναφορὲς γίνονται γιὰ τοὐλάχιστον δέκα νεκρούς, βάσει τῶν ῥωσσικῶν μέσων ἐνημερώσεως..

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 87 times, 1 visits today)
Leave a Reply