Διατὶ τὰ «ποίμνια» ἐνίοτε μετατρέπονται σὲ σφάγια

Οἱ Ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι διὰ τῆς βίας ἔγιναν «ποίμνιο» χριστιανικὸ καὶ οἱ ἐπιτήδειοι ἔγιναν ποιμένες……

Οἱ δημιουργηθέντες Ῥωμιοί, οὔτε κἂν ποὺ σκέπτονται, ἔστω καὶ γιὰ λίγο, ἔστω καὶ 1700 χρόνια μετά, πὼς οὐδὲ ἕνα ποίμνιο ἐδημιουργήθη γιὰ τὸ συμφέρον τῶν προβάτων.

Ἀναπόφευκτα κάποιαν στιγμὴ ὁ ποιμὴν θὰ ὁδηγήσῃ τὰ πρόβατα στὸν σφαγέα, γιὰ τὸ δικό του τὸ συμφέρον φυσικά……

€VΛΟΓΗCON

Βουδούρης Γεώργιος

εἰκόνα

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply