Δικαιοσύνη καὶ ἀδειοδότησις Κουφοντίνα (κατὰ Κοντονῆ)

Κύριε Κοντονή, στὸ χωριό μου λέμε 4 γράμματα γιὰ τέτοιες καταστάσεις = Χ.Ψ.Κ.Α. !!!!

Γιά ποιάν ἀπόφαση τῆς δικαιοσύνης μιλᾶτε ῥέ λαμόγια;;;

Γιὰ νά βάλουμε τὰ πράγματα στὴν σωστὴ βάση γιὰ τὴν ἄδεια τοῦ Κουφοντίνα…
Δὲν πῆρε ἄδεια μὲ ἀπόφαση τῆς …Δικαιοσύνης! Ἄδειες σὲ κρατουμένους δίδει μία τριμελὴ ἐπιτροπή, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν εἰσαγγελέα τῶν φυλακῶν, καὶ δύο ὑπαλλήλους τοῦ κ.Κοντονῆ! Μία κοινωνικὴ λειτουργὸ κι ἔναν διευθυντὴ τοῦ ὑπουργείου! Δηλαδη, στὴν ἐπιτροπὴ αὐτὴ ὑπερισχύουν δύο ὑπάλληλοι τοῦ κ. Κοντονῆ (καὶ τοῦ ἑκάστοτε ὑπουργοῦ) ποὺ εἶναι ἄμεσα τοποθετημένοι ἐκεῖ ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε ὑπουργὸ καὶ εἶναι ὑφιστάμενοί του καὶ ἀπόλυτα ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὸν ἴδιον!!!

Ὁπότε, γιά ποιάν ἀπόφαση τῆς δικαιοσύνης μιλᾶτε ῥέ λαμόγια (;;;);;;

 

Ἀει σικτὶρ πιὰ μὲ τὴν προπαγάνδα σας!
Ἐσεῖς δώσατε ἄδεια στὸν Κουφοντίνα!
Κι ἐὰν δὲν θέλατε, ἁπλᾶ δὲν θὰ τὴν δίνατε. γιατὶ κατέχετε τὴν πλειοψηφία τῶν 2/3 στὸ συμβο;θλιο τῶν φυλακῶν!!!

Ἀϊντε μὲ τὴν φαιὰ προπαγάνδα καὶ τὰ FakeNews ποὺ λανσάρουν τὰ συριζοτρόλ!!!

Ἀδαλῆς Γεώργιος

Y.Γ. Ὅταν οἱ ἀποφάσεις εὐνοοῦν τὸν σύριζα ὁ κ.Κοντονὴς ἐπικαλεῖται τὴν …Δικαιοσύνη καὶ δὲεν σχολιάζει (βλέπε Κουφοντίνας)! Ὅταν δὲν εὐνοοῦν τὸν Σύριζα τότε ὁ κ.Κοντονὴς ὄχι ἁπλᾶ σχολιάζει ἀλλὰ καὶ καταδικάζει δικαστὲς καὶ θεσμικὰ ὄργανα (βλέπε Ἠριάννα)! Τέτοιους πολιτικοὺς καὶ πολιτικὲς στὸ χωριό μού τὶς περιγράφουμε μὲ τέσσερα γράμματα = Χ.Ψ.Κ.Α. !!!!

 

(Visited 196 times, 1 visits today)
One thought on “Δικαιοσύνη καὶ ἀδειοδότησις Κουφοντίνα (κατὰ Κοντονῆ)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δικαιοσύνη καὶ ἀδειοδότησις Κουφοντίνα (κατὰ Κοντονῆ) – ONLINE-PRESS

Leave a Reply