Ἱστορικὲς λεπτομέρειες ποὺ δὲν …λέγονται!!!

Τί σᾶς λέν…

Τὸ 1964 ἡ κυβέρνησις Γεωργίου Παπανδρέου ἔστειλε στὴν Κύπρο μία μεραρχία στρατοῦ, ἡ ὁποία ἔφυγε τὸ 1967.

Τί δὲν σᾶς λέν…

Τὸ 1964 δὲν ὑπῆρχε κυπριακὸς στρατός, ὁ ὁποῖος τότε ἱδρύθηκε γιὰ πρώτη φορά, ὥστε τὸ 1967 ποὺ ἀπεσύρθη ἡ μεραρχία αὐτὸς ὁ στρατὸς ἀριθμοῦσε ἤδη 1,5 μεραρχίες, στελεχώνετο δὲ τόσο σὲ ἀξιωματικούς, ὅσο καὶ σὲ «κρίσιμες» εἰδικότητες μὲ τοὐλάχιστον 1000 ἡ καὶ περισσότερα στελέχη καὶ ἐφέδρους ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ (προσοχὴ δὲν μιλῶ γιὰ τὴν ἘΛΔΥΚ, ἡ ὁποία ἦταν καὶ εἶναι αὐτόνομο σῶμα στὰ πλαίσια τῶν συμφωνιῶν Λονδίνου-Ζυρίχης).

Δὲν σᾶς λὲν ἐπίσης, ὅτι κατὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς μεραρχίας τὸ 1967 ὅλος ὁ βαρύς της ὁπλισμὸς παρέμεινε στὴν ἐθνοφρουρά.

Ἡ Κύπρος τὴν 14η Ἰουλίου τοῦ 1974 δὲν κοιμήθηκε μία εὔνομος δημοκρατία γιὰ νὰ ξυπνήσῃ τὴν ἑπομένη ὑπὸ δικτατορικὸ καθεστώς.

Ἡ ἀνωμαλία ποὺ ξεκίνησε τὸ 1963 μὲ τὰ 13 σημεῖα τοῦ Μακαρίου εἶχε πολλὲς στάσεις ἀνωμαλίας, ἐνῶ οἱ πραιτωριανοὶ τοῦ Μούσκου, τὸ λεγόμενο ἐφεδρικό, εἶχε δημιουργήση ἀσφυκτικὲς συνθῆκες γιὰ τοὺς Κυπρίους «ἀντιφρονοῦντες», οἱ ὁποῖοι δὲν ἦσαν ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν δώση τὶς ζωές τους στὸν ἀγώνα τοῦ 55-59, τὴν ζωή τους κατὰ τὴν τουρκανταρσια τοῦ 64-67 καὶ οἱ ὁποῖοι ἐδιώκονταο ἀπὸ τοὺς ὁψίμους συμμάχους τοῦ Μούσκου, ποὺ δὲν ἦσαν ἄλλοι ἀπὸ τὸ προδοτικὸ ἀντεθνικὸ ΑΚΕΛ.

Δὲν ἀγοράζουμε τὴν ἐπίσημο Ἱστορία.
Ψάχνουμε καὶ προβληματιζόμεθα…

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 337 times, 1 visits today)
One thought on “Ἱστορικὲς λεπτομέρειες ποὺ δὲν …λέγονται!!!

Leave a Reply