Δηλώνεις καὶ …σώνεις!!!

Θὰ εἶχε κάποιος τὴν εὐγενή καλοσύνη νὰ μᾶς δείξῃ τὶς πολεοδομικές ἄδειες:

  • α. τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων (λέμε τώρα…)
  • β. τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου καὶ
  • γ. τοῦ πρωθυπουργικοῦ μεγάρου;

Θὰ τὸ ἐκτιμοῦσα ἰδιαιτέρως ἐὰν μαζὺ μὲ τὶς ἄδειες εἶχε τὴν εὐγενὴ καλοσύνη νὰ μᾶς ἐπισυνάψῃ καὶ τὶς βεβαιώσεις ὅτι πληροῦν τοὺς ὅρους καὶ τὶς προϋποθέσεις «πρασίνων κτιρίων»…

Ἐπίσης, θὰ τὸ ἐκτιμοῦσα ἰδιαιτέρως ἐὰν μαζὺ μὲ ὅλα αὐτά, μᾶς ἐμφάνιζαν καὶ τὶς ἄδειες μετασκευῶν κι ἐπισκευῶν τῶν ἐν λόγῳ κτιρίων.

(σήμ. Ἐπειδὴ τὰ κτίρια εἶναι νεοκλασικά, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐδομήθησαν δὲν ὑπῆρχαν ἄδειες δομήσεως. Ὑποχρεοῦνται ὅμως σὲ νομιμοποίηση μὲ εἰδικὴ ἄδεια.)

Ἐγὼ παράκληση κάνω. Δὲν ὑπονοῶ τίποτα…

Νὰ βάλω μπροστά τὴν μπουλντόζα Ἀλέξη;
Ἂν τὸ δηλώσῃς, προλαβαίνεις νὰ τὸ σώσῃς…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Υ.Γ. Ἀπορία: ἀνάμεσα στά αὐθαίρεττα πού θά γκρεμίσετε εἶναι καί αὐτά τοῦ κῦρ Μπάμπη τοῦ Βωβοῦ; Ἤ μήπως αὐτά ἀπολαμβάνουν βουλευτικῆς ἀσυλίας;

 

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply