Ὡς …«πάτημα ἀποφυλακίσεως» χρησιμοποιῶνται οἱ φυλακές Χαλκίδος;

Ῥὲ ‘σεῖς, ἐκεῖ στὸ ὑπουργεῖο δημόσιας τάξεως, παίζει νὰ σοβαρευθεῖτε λίγο;;;

Πρῶτα φέρνετε στὶς φυλακὲς Χαλκίδος τὸν Τσοχατζόπουλο, ὕστερα ἀποφυλακίζεται.
Τώρα μᾶς φέρατε καὶ τὸ Χριστόδουλο Ξηρό… Μήπως καί τόν πηγαίνετται κι αὐτόν γιά ἀποφυλάκιση;

Ὡς κάτοικοι Χαλκίδος, ἔχουμε ἕνα δίκαιο αἴτημα: νὰ πάρετε τὸν Χριστόδουλο πίσω καὶ νὰ μᾶς φέρετε ξανὰ τὸν Ἄκη. Δὲν θὰ παίζετε ἐσεῖς μὲ τὰ νεῦρα μας…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Σημείωσις

Οἱ φυλακὲς Χαλκίδος, θεωρῶνται «ἐλαφρὺ» σωφρονιστικὸ κατάστημα, καθὼς οἱ κρατούμενοι εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡλικιωμένοι ἢ ὑπέργηροι καὶ τὰ μέτρα ἀσφαλείας, εἶναι γενικῶς πιὸ χαλαρά. Ἁπλὰ τὸ ἀναφέρω…

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply