Ὡς …«πάτημα ἀποφυλακίσεως» χρησιμοποιῶνται οἱ φυλακές Χαλκίδος;

Ῥὲ ‘σεῖς, ἐκεῖ στὸ ὑπουργεῖο δημόσιας τάξεως, παίζει νὰ σοβαρευθεῖτε λίγο;;;

Πρῶτα φέρνετε στὶς φυλακὲς Χαλκίδος τὸν Τσοχατζόπουλο, ὕστερα ἀποφυλακίζεται.
Τώρα μᾶς φέρατε καὶ τὸ Χριστόδουλο Ξηρό… Μήπως καί τόν πηγαίνετε κι αὐτόν γιά ἀποφυλάκιση;

Ὡς κάτοικοι Χαλκίδος, ἔχουμε ἕνα δίκαιο αἴτημα: νὰ πάρετε τὸν Χριστόδουλο πίσω καὶ νὰ μᾶς φέρετε ξανὰ τὸν Ἄκη. Δὲν θὰ παίζετε ἐσεῖς μὲ τὰ νεῦρα μας…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Σημείωσις

Οἱ φυλακὲς Χαλκίδος, θεωρῶνται «ἐλαφρὺ» σωφρονιστικὸ κατάστημα, καθὼς οἱ κρατούμενοι εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡλικιωμένοι ἢ ὑπέργηροι καὶ τὰ μέτρα ἀσφαλείας, εἶναι γενικῶς πιὸ χαλαρά. Ἁπλᾶ τὸ ἀναφέρω…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply