Δίχως (ἄφθονο) χρῆμα πῶς προωθεῖται τόση προπαγάνδα;

Κάθε μῆνα (γιὰ νὰ μὴ πῶ 15νθήμερο) ἔχουν κι ἀπὸ μία ἐκδήλωση, φετσιβάλ, συναυλία, πάρτυ, δρώμενο κ.ο.κ….

Τοὺς παραχωροῦνται ἄμεσα προαύλια σχολείων, αἴθουσες πανεπιστημίων, δημοτικὰ στάδια καὶ κῆποι.

Τόσα χρήματα γιὰ ἕνα κόμμα τοῦ 5% ἀπὸ ποῦ;;

Ἀπὸ ποῦ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ χρηματοδοτῇ τὶς δεκάδες συμμορίες του;; (ΚΕΕΡΦΑ, ἈΝΤΑΡΣΥΑ, ΟΡΜΑ, κλπ κλπ κλπ)

Θά τολμήση κάποτε κάποιος νά κάνῃ ἕναν ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν τους ἢ φοβᾶται τά …κοινά ἀφεντικά;;

Κωνσταντῖνος Β.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply