Παίζει μὲ τὸ μέλλον τῆς χώρας ὁ Καμμένος

Ἔχει ξεπεράση πιὰ κάθε ἐπιτρεπτὸ ὅριο ὁ «στρατάρχης» Καμμένος, μὲ τὶς πληθωριστικές του κινήσεις, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς σύνορων.

Ἐντὸς συνόρων, ἐρχόμενος σὲ ῥήξη μὲ τὰ «συνεταιράκια» του τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁμάδα βουλευτῶν του, ἔως ἀκόμη καὶ ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τὴν ἐφημερίδα «ΕΦ.ΣΥΝ».

Ἐκτὸς συνόρων πάλι, πυκνώνοντας τὰ ὑπερατλαντικά του ταξείδια καὶ τὶς συναντήσεις του μὲ ἐπιφανεῖς ἐκπροσώπους τοῦ Ἀμερικανὸ-Ἰσραηλινοῦ κατεστημένου, προσφέρει ἁπλόχερα ἑλληνικὰ ἐδάφη καὶ βάσεις στοὺς Ἀμερικανούς, σὰν νὰ ἦσαν ὅλα αὐτὰ τὰ ἀμπελοχώραφά του.
Στὴν πραγματικότητα, καταστρέφει τὴν παραδοσιακὰ Ἐθνικὰ κυρίαρχο καὶ ἀνεξάρτητο στάση τῆς χώρας, θέτοντας σὲ κίνδυνο πατροπαράδοτες καὶ ζωτικῆς σημασίας, γιὰ τὴν ἐθνική μας ἀσφάλεια, σχέσεις καὶ ἰσοῤῥοπίες μὲ χῶρες ὅπως ἡ Ῥωσσία. 

Ἀκόμα καὶ τὶς σχέσεις μας μὲ τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ αὐτὴν τὴν περίοδο εὑρίσονται ἀπέναντι στὰ σχέδια τοῦ Τρᾶμπ, ποὺ προσβλέπει στὴν διάσπαση τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, υπεισέρχεται.

Καὶ γιατί ὅλα αὐτά;

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς ὄχι γιὰ κάποιον ὑπαρκτὸ ἡ μὴ «Ἐθνικὸ κίνδυνο», ἀλλὰ γιὰ στενὰ μικρὸ-κομματικὰ τερτίπια καὶ συμφέροντα.

Διαφορετικά…
…«μωραίνει Κύριος ὂν βούλεται ἀπολέσαι».

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 115 times, 1 visits today)
One thought on “Παίζει μὲ τὸ μέλλον τῆς χώρας ὁ Καμμένος

Leave a Reply