Χρεώσεις φωτιὰ ἀπὸ τὶς τράπεζες!!!

Ἀπὸ πέρυσι ἀκόμη, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018, οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες ἀπεφάσισαν νὰ ἐπιβάλουν στοὺς ξένους τουρίστες προμήθεια στὶς ἀναλήψεις μετρητῶν μὲ κάρτα ἀπὸ ΑΤΜ.
Ποσὰ ποὺ κυμαίνοντο  ἀπὸ 1,5 ἔως καὶ 2 εὐρῶ, ἀναλόγως τοῦ ποσοῦ ἀναλήψεως.

Μετὰ ἀπὸ διαμαρτυρίες τῶν ξένων καὶ κυρίως τοῦ διεθνοῦς συστήματος καρτῶν πρὸς τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες, ἐπικαλούμενες τὸ κοινοτικὸ δίκαιο περὶ ἴσης μεταχειρίσεως τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν, οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες, ἀντὶ νὰ καταργήσουν τὶς χρεώσεις, ἀπεφάσισαν νὰ ἐξομοιώσουν τὶς προμήθειες γιὰ ὅλους τους χρήηστες καρτῶν διαφορετικῆς τραπέζης.
Δηλαδὴ νὰ χρεώνουν καὶ τοὺς Ἕλληνες ἀναλόγως!

Τώρα ὅμως τελικῶς συζητοῦμε γιὰ χρεώσεις φωτιά, μιᾶς καὶ φθάνουν μέχρι τὰ 3 εὐρὼ ἀνὰ ἀνάληψη!

Δὲν ξέρω πὼς θὰ ἀντιδράσουν οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ εἶμαι σίγουρος πὼς οὐδόλως θὰ ἀρέση αὐτὸ στοὺς ξένους, μιᾶς καὶ οὐδὲ μία ἀνάληψις μετρητῶν ἀπὸ τὶς τράπεζες τοὺς χρεώνεται.

Οὐδεὶς πλέον κουβαλᾶ μετρητὰ καὶ ὅλοι κάνουν ἀναλήψεις γιὰ τὰ καθημερινὰ μικροέξοδα, εἰδικὰ σὲ ξένες χῶρες.
Ὅποτε γιὰ μία διαμονὴ δύο μόλις ἑβδομάδων, μὲ καθημερινὴ ἀνάληψη γιὰ τὰ ἡμερήσια ἔξοδα, ἡ συνολικὴ προμήθεια μπορεῖ νὰ φθάσῃ καὶ  τὰ 40  ἔως καὶ 45 εὐρῶ.
Κάτι ποῦ εὔλογα θὰ θεωρηθεῖ σὰν νόμιμος κλοπή!

Νὰ ἤξεραν μόνον πόσο εὔκολα ἀλλάζει κάποιος γνώμη γιὰ τὴν χώρα διακοπῶν, ἀκόμη καὶ γιὰ πολὺ μικρότερα πόσα.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply