Ἰσλαμοποιημένη πλέον (κι ἐπισήμως!!!) ἡ Λέσβος!!!

Ἡ Λέσβος ἰσλαμοποιήθη!
28.000 Ἕλληνες οἱ κάτοικοι…
25.000 οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Ἐρντογᾶν, μόνο μέσα στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως…., ἐνᾦ
ἔξω ἀπὸ αὐτά, ἐγκατεστημένοι σὲ ξενοδοχεῖα καὶ διαμερίσματα, δὲν γνωρίζουμε πόσοι εἶναι.

Αὐτὰ εἶπε σήμερα ὁ Δήμαρχος Λέσβου!!!

Ὁ Κούλης ἁπλὰ παρακολουθεῖ, ἀμήχανος καὶ ἀνίκανος νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὶς ἀποβατικὲς ὀρδὲς ποὺ στέλνει ὁ Τοῦρκος!
Ἂς παραιτηθῇ ἐγκαίρως, οἱ καταστάσεις τὸν ξεπερνοῦν, νὰ παραδώσῃ τὴν χώρα σὲ στρατιωτικὴ ἡγεσία γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν συνολικὸ κίνδυνο τῆς Ἑλλάδος!
Ἔτσι κι ἀλλιῶς θὰ παραιτηθῆ συντόμως.

Ἂς τὸ κάνῃ λοιπόν, μόνος του, ἐγκαίρως.!!!

Λαπαθιώτου Κωνσταντίνα 

(Visited 480 times, 1 visits today)
Leave a Reply