Βλέπεις τόσην ἀγάπη κι ἀναρωτιέσαι…

…γιὰ τὸ ποῦ τὴν ἔκρυβαν!!!

Βλέπεις καὶ μίαν ἀποφασιστικότητα στὰ μάτια τους…
…καὶ μεγαλώνουν οἱ ἀπορίες σου… Εἶναι ἀποφασισμένοι ὅλοι αὐτοὶ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ ἢ γιὰ διαφορετικούς…;;;
Συνέχεια

Θὰ ἦταν καλὸ νὰ κρατᾶμε …«μικρὸ καλάθι» στὶς παγκόσμιες «τάσεις πατριωτισμοῦ»!!!

Καί, εἰδικῶς εἰς τὰ Εὐρώπας μας, ὅπου, μεταξὺ ἄλλων, προωθεῖται ἡ διάσπασις κρατῶν ἐπὶ κρατῶν…

Πάει καιρὸς τώρα ποὺ ἔγραφα πὼς τὸ ἐπόμενον, πολιτικοκοινωνικὸ στάδιον, ποὺ θὰ κληθοῦμε νὰ ὑπηρετήσουμε εἶναι τὸ ἐθνικιστικό. Τὸ ἀκραία (φερόμενον ὡς) ἐθνικιστικό. Καί, δυστυχῶς μας, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ τὸ ὑπηρετήσουμε αὐτὸ τὸ μοντέλο, κατὰ πῶς φαίνεται, ὅλοι μας, μέ, πολὺ φοβᾶμαι, δυσάρεστα ἀποτελέσματα γιὰ τὸν πλανήτη μας.

«Εἶμαι μπουρδελοαράπης… Ἔτσι αὐτοπροσδιορίζομαι…» Συνέχεια

Θύελλα ἀπό τήν Ἰταλία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν μνημονιακὴ πορεία τῆς Ἰταλίας, τὰ τελευταία χρόνια, θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἦταν ταχυτάτη καί, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν προσφάτων ἀνακοινώσεων) πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, ἀπὸ αὐτὴν τῆς χώρας μας. Ἐπὶ πλέον μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε πὼς ναὶ μὲν ἡ Ἰταλία μποροῦσε νὰ …«κρατήσῃ», ἀλλὰ ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθη ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες ποὺ ὁδηγοῦν (βεβαιωμένα πλέον) στὴν χρεωκοπία της. Μία εὔρωστος χώρα, μὲ βαρειὰ βιομηχανία, μὲ ἀνοίγματα ὑγειῆ στὴν διεθνῆ ἀγορά, πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ἐμᾶς, κατέληξε νὰ ἀποσυντεθῇ σχεδὸν πλήρως, ἂν καί, πάντα ἐπισήμως, ἐμεῖς εἴχαμε καὶ τὸ …ὄνομα καὶ τὴν χάριν! Συνέχεια

Διαπραγματεύεται κάποιος τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας;

Ναί, ἐπισήμως (καὶ μόνον) πολλοί… Κι αὐτοὶ  οἱ πολλοὶ δὲν τὸ κάνουν σήμερα καί, ὁπωσδήποτε, δὲν εἶναι κάποιοι τυχαῖοι.
Ἔχουν ταὐτότητα, συνειδήσεις (ποιός ἦλθε;;;) συγκεκριμένες, σκοποὺς ἀπολύτως σαφεῖς. Καί, ὁπωσδήποτε, ἂν καὶ ἑλληνόφωνοι, οὐδέποτε ἦσαν Ἕλληνες καὶ οὐδέποτε ἐπέτρεψαν στὸν Ἕλληνα νὰ σηκώσῃ κεφάλι.
Μά, συνάμα, οὐδέποτε ἐτέθη θέμα διαπραγματεύσεως τῆς Μακεδονίας… Ἐντολὲς ἐκτελοῦν ὅλοι τους…
Κι ἐκτελοῦν ἐντολὲς διότι δὲν λαμβάνει κάποιος ἐκ τῶν «διαπραγματευτῶν» τὸ πολυπόθητο «διαβατήριον» γιὰ νὰ εἰσαχθῇ στὴν βο(υ)λή τους ἢ γιὰ νὰ ἀναλάβῃ κυβερνητικὲς θέσεις ἐὰν δὲν ἀνήκῃ στὴν κλίκα ἐκείνην τῶν ἀπολύτως ἐλεγχομένων καὶ ἐξηρτημένων ἀπὸ τὴν μία καὶ  μοναδικὴ τοκογλυφικὴ μαφία, ποὺ λυμαίνεται (ὄχι μόνον) τὴν Ἑλλάδα, ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Συνέχεια

Διαθέτει μεγάλη …ἐμπειρία ἡ Δύσις στὶς δολιοφθορὲς κατὰ Συρίας!!!

Τὸ «Παρατήρητήριον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιὰ τὴν Συρία» ἔλαβε κοντὰ στὶς 200.000 λίρες Ἀγγλίας ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεταννία!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἔλαβε £194,769.60…

Συνέχεια

Ξε-φωλιάζοντας τὴν οἰκογένεια διαλύουν τὴν Πατρίδα μας

Ὅσοι ἔχουν παιδιά, ποὺ τὰ ἔκαναν ὑπεύθυνα, θέλοντας νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια καὶ ὄχι σπέρνοντάς τα ἀπὸ ἐδῶ κι ἀπὸ ἐκεῖ, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ὑπάρξή τους, δηλαδή, ὅσοι δὲν εἶναι ῥεμάλια, εἶναι ἀδύνατον νὰ φέρουν τὰ μυαλὰ αὐτῶν τῶν ἀκροαριστερῶν τρομοκρατῶν, ποὺ βάλου κατὰ τῆς οἰκογενείας.
Καὶ εἶναι ἀδύνατον να μὴ νοοῦν τὴν ἔννοια τῆς ὀργανώσεως τοῦ Ἔθνους ποὺ συνιστᾶ τὴν μεγάλη οἰκογένεια, ποὺ τὸ σπίτι της εἶναι ἡ Πατρίς!
Συνέχεια