Ῥωσσο-ἀμερικανικός πόλεμος ἔρχεται στήν περιοχή μας;

Θέλετε νά ξέρετε τόν λόγο γιά τὸν ὁποῖον «καίγονται» οἱ Ἀμερικανοί καὶ πιέζουν ἀφόρητα τήν Ἑλλάδα, γιά νά κλείσῃ τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, ὡστέ νά μπορέσουν τά Σκόπια νά ἐνταχθοῦν στό ΝΑΤΟ; 

Στὸ «Camp bondsteel» ἢ ἡ«Grand Dame» (ἡ Μεγάλη Κυρία) εἶναι ἡ ἀπάντησις.

Συνέχεια

Θεριστὲς Καταλωνίας

Διαβάστε τον εθνικό ύμνο της Καταλωνίας για να δείτε τι περιμένει τον κο Rahoy, αν επιχειρήσει με βία να διοικήσει την Καταλονία από την Μαδρίτη.

ΟΙ ΘΕΡΙΣΤΕΣ

Καταλωνία νικήτρια
Θα ξαναγίνει πλούσια και γενναιόδωρη,
Οδήγησέ τους πίσω, αυτούς τους ανθρώπους
Που έχουν τόση έπαρση και αλαζονεία.
Ένα καλό κτύπημα με το δρεπάνι,
Ένα καλό κτύπημα με το δρεπάνι, Συνέχεια

Γιά μίαν Εὐρώπη τῶν αὐτονόμων μειονοτήτων;

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες,ποὺ ἡ Καταλωνία εὑρίσκεται καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο τοῦ διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε πὼς πέραν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ διάσταση, ἡ ἑνότης ἦταν ἕνας βασικὸς σκοπὸς γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πρὸς ἀποφυγὴν μελλοντικῶν πολεμικῶν συγκρούσεων μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ τὴν ἀπομόνωσις τῶν ἀκραίων μορφῶν ἐθνικισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἦσαν ὑπεύθυνες γιὰ τοὺς προσφάτους μεγάλους πολέμους καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου.

Μιᾶς Ἠπείρου ὅπου οἱ λαοὶ μετακινοῦντο σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας καὶ ὅπου ἀλλαζαν διαρκῶς καὶ τὰ ἐθνικὰ σύνορα!

Χωρίζοντας στὰ δύο ἢ στὰ τρία ἢ καὶ σὲ περισσότερα κομμάτια λαούς, μὲ κοινὴ ἐθνικὴ συνείδηση, θρησκεία καὶ γλῶσσα.

Δεῖτε ἐδῶ ἕναν χάρτη γιὰ τὸ πῶς θὰ ἦταν ἡ Εὐρώπη ἐὰν κυριαρχοῦσαν οἱ ἐθνικιστικὲς καὶ μειονοτικὲς φωνές.

Συνέχεια

Θέμα χρέους γιὰ τὴν Ἰσπανία, μὲ μίαν ἀνεξάρτητο Καταλωνία

Ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Καταλωνίας εἶναι θέμα μηνῶν, ἐὰν ὄχι ἑβδομάδων.

Ὁ πανικὸς τῶν μεγαλοτραπεζιτῶν νὰ μεταφέρουν τὴν ἕδρα, εἶναι ἐνδεικτικὸς γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ σύμμαχοι τοῦ φασιστο-Ῥαχόι. Ὅμως, σὲ περίπτωση ἀνεξαρτήτου Καταλωνίας, ἡ Ἰσπανία θὰ ἔχῃ θέμα μὲ τὸ χρέος της, ἐνῶ, ἀντίθετα, ἡ Καταλωνία θὰ ἔχῃ ἰσχυρὴ θέση, καθὼς ἔχει πανίσχυρη οἰκονομία καὶ αὐτὴ πληρώνει τὰ χρέη τοῦ Ῥαχόι. Συνέχεια

Γιατί ἡ «Ἐφημερίς τῶν Συντακτῶν» ἔχει …ἀδυναμία στήν Κρήτη;

Τὸ ἐρώτημα οὔτε φιλολογικὸ εἶναι, οὔτε συνωμοσιολογικό.
Παραμένει μέσα στὶς γενικότερες ἀπορίες μου, ποὺ δὲν ἐπιλύονται ἀπὸ ἐπιδερμικὲς ἀπαντήσεις.

Ἡ «Ἐφημερὶς τῶν Συντακτῶν» λοιπὸν ἔχει τὴν κεντρική της σελίδα καί, ἐπὶ πλέον, εἰδικῶς γιὰ τὴν Κρήτη (καὶ κατὰ πῶς φαίνεται μόνον γιὰ τὴν Κρήτη) διαθέτει καὶ εἰδικὴ σελίδα, εἰδικῶς γιὰ τὴν Μεγαλόνησο.

Συνέχεια

Ὑπέρ τοῦ …διαλόγου μέ τήν Καταλωνία οἱ Podemos;

Ὑπέρ ποίου διαλόγου;
Πρός τί ὑπάρχουν οἱ Podemos;
Δέν ὑπάρχουν γιά νά ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας ἀπό τήν ὁποιανδήποτε δική τους σκοπιά; Δέν ἐξυπηρετοῦν ἐπάνω καί πρῶτα ἀπό ὅλα τούς Ἰσπανούς; Ἀπό πότε τά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας εἶναι τοῦ ἐπιπέδου «διάλογος μέ αὐτούς πού θέλουν νά πλήξουν» τά ἐθνικά συμφέροντα τῆς Ἰσπανίας; 

Συνέχεια