Δημοσιοκαφρικὲς σπορὲς διχαστικῶν ζιζανίων κι ἄλλες ἀλητείες

Παρατηροῦμε τὴν φωτογραφία προσεκτικὰ γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ἐὰν αὐτὰ τὰ πρόσωπα ποὺ ἀπεικονίζονται θὰ μποροῦσαν νὰ δημιουργήσουν ἐντάσεις

Πρὸ καιροῦ δύο ἀξιωματικοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἀπεφάσισαν νὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν στρατόπεδα συγκεντρώσεως λαθρομεταναστῶν (ἐντὸς τῶν ὁποίων φιλοξενεῖται, γιὰ τοὺς τύπους, ἔως τὸ πολὺ 5% προσφύγων). Καί, κατ’ ἐμέ, ὀρθῶς τὸ ἔπραξαν, διότι ὁ στρατὸς μίας χώρας ὑπάρχει γιὰ νὰ ἐξυπηρετῇ ἐθνικὲς ὑποθέσεις κι ὄχι γιὰ νὰ ἐξυπηρετῇ Μ.Κ.Ο. διεθνῶν συμφερόντων. Αὐτονόητον ὅμως σήμερα φαίνεται, σὲ μίαν χώρα ποὺ βασιλεύει ὁ πSoros, τὰ πρακτοράκια καὶ τὰ τσιράκια του, νὰ ὑπάρξουν διώξεις κι ἀπειλὲς κατὰ αὐτῶν τῶν ἀξιωματικῶν. Μία πρώτη γεύσις αὐτῶν τῶν διώξεων ἦταν ἡ δίκη τους πρὸ ἡμερῶν, γιὰ τὴν ὁποίαν διαβάσαμε:
Συνέχεια

Ξαφνικὰ ὅλοι ἔμαθαν τὸν πσῶῤῥα…

Καὶ λυπᾶμαι…
Καὶ ντρέπομαι…
Καὶ διερωτῶμαι γιὰ πολλά… Πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα φαντάζεσθε…

Ὅταν κάποιοι ἄνθρωποι, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἠσχολοῦντο μὲ τὸ φαινόμενον αὐτό, ποὺ μᾶς γελοιοποιεῖ ὅλους ὡς φυλὴ κι ὡς χώρα, οἱ περισσότεροι, «διανοητές» συνήθως, ἀπαντοῦσαν μὲ χαμόγελα συγκαταβατικὰ κι ἀπαξιωτικά.
Ὅταν κάποιοι δημοσίευαν ἔρευνες, μετατρέποντας ἑαυτοὺς σὲ στόχους, οὐδεὶς γυρνοῦσε νὰ δῇ τὶ συμβαίνει.
Ὅταν κάποιοι ἄλλοι, δίχως προσωπικά, οἰκονομικὰ ἢ πολιτικὰ κίνητρα, ἐπανελάμβαναν διαρκῶς τὰ περὶ τῆς ἀπάτης ποὺ σέρνεται πίσω ἀπὸ τὴν σὲ …τόννους ἐλπιδοφορία, ἐπίσης μετετρέποντο σὲ κινουμένους στόχους (κυριολεκτικῶς), δὲν ὑπῆρξε πολὺς κόσμος γιὰ νὰ τοὺς ὑπερασπισθῇ.
Συνέχεια

Δὲν εἶναι …νεοσωτὴρ ὁ Καζάκης!!!

Δὲν εἶναι ...νεοσωτὴρ ὁ Καζάκης!!!6Περὶ Ε.ΠΑ.Μ….
…καὶ ἄλλων Ἀνεκδότων γιὰ «μέτωπα» καὶ «ἐπαναστάσεις» ἀπό….. τὰ ἕδρανα τῆς «βουλῆς» ὅπου φιλοδοξῶμεν νὰ εἰσέλθομεν….

Βλέπω ὅτι κάποιοι ἀποκαλοῦν τὸν Καζάκη ὡς «χαζάκη»…

Μία τόση δὰ λεπτομέρεια: ὁ «χαζάκης» δὲν εἶναι διόλου «χαζάκης»….
Ὁ Καζάκης καὶ ἡ μόνιμη «ἡγετικὴ ὁμάς» τοῦ Ε.ΠΑ.Μ. ἠταν καὶ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ Ὕπουλα Ἐργαλεῖα τοῦ Συστήματος… Συνέχεια

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Κι ἐφ΄ ὅσον τὸ ἀπαιτεῖ σπεύδουν ὅλα τὰ τρισάθλια κουδουνισμένα νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλουν ὡς …δημοκρατικὴ ἐπιλογή, ἔχοντας φυσικὰ καταλάβει οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι τὶς κατάλληλες θέσεις. Μόνον ποὺ ἐπεὶ δὴ τὸ ὄνομα Soros  δὲν ἀκούγεται καὶ τόσο καλά, οἱ σχετικὲς χρηματοδοτήσεις πραγματοποιοῦνται …πλαγίως. Μέσῳ Μ.Κ.Ο. καὶ ἄλλων ὁδῶν, τῶν ὁποίων ἀγνοοῦμε τὶς ἄκρες.
(Ποιός ξεχνᾶ τίς καταγγελίες γιά τίς χρηματοδοτήσεις τῶν «σπιθῶν» τοῦ μίκη ἀπό …πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ κέντρα;)
Ἀφῆστε ποὺ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια μᾶς ἔχουν ἐπιτεθεῖ, μὲ ὅλους τοὺς γελοίους τρόπους, προπαγανδίζοντας κάτι ποὺ μόνον αὐτοὶ ἀντιλαμβάνονται (ἐὰν τὸ ἀντιλαμβάνονται…!!!). Διότι, στὴν πραγματικότητα, ἱστορικὸ προηγούμενον δὲν ὑφίσταται.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».12 Συνέχεια

Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι …Χαζάκης. (γ)

Συνέχεια ἀπὸ τά:

Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι …Χαζάκης. (α)

Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι …Χαζάκης. (β)

Λέγαμε λοιπὸν πὼς ὁ Καζάκης δούλεψε σὲ πολυεθνικὴ ποὺ «ἄνοιγε ἀγορές» γιὰ ἐπενδυτές.
Λέγαμε ἐπίσης πὼς λειτούργησε, ἔως καὶ τὸ «δημοψήφισμα», ὡς οὐρὰ τοῦ τΣύριζα.
Συνέχεια

Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι …Χαζάκης. (β)

Συνέχεια ἀπὸ τό:

Ὁ Καζάκης ποὺ ΔΕΝ εἶναι …Χαζάκης. (α)

Λέγαμε λοιπὸν πὼς ὁ Καζάκης δούλεψε σὲ πολυεθνικὴ ποὺ «ἄνοιγε ἀγορές» γιὰ ἐπενδυτές.
Δῆλα δή… Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, δούλεψε στὴν Goldman Sachs, βάσει μαρτυριῶν τῶν συνεργατῶν του, ποὺ προσελάμβανε (καὶ προσλαμβάνει) οἰκονομικοὺς δολοφόνους, πρὸ κειμένου νὰ καταστρέψῃ ὁλόκληρες περιοχὲς τοῦ πλανήτου.
Κάτι σὰν τὴν μανδὰμ Παναρίτη ἕνα πρᾶγμα… Συνέχεια