Γίνεται τῆς …Ἑλλάδος!!!

Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς πῆραν τὸ μυαλό…!!!

Στὴν Πράγα γίνεται τῆς… Ἑλλάδος!!!

Συνέχεια

Σὲ εὐχαριστοῦμε Βούλα!

Βούλα «παιδί» μου…

Σὲ εὐχαριστοῦμε Βούλα!
προσωπικὰ σ’ εὐχαριστῶ, ὄχι μόνον γιὰ τὸ μετάλλιο, ποὺ ἄξια πῆρες καὶ μ Συνέχεια

Εὐχαριστοῦμε Κατερίνα!!!

Εὐχαριστοῦμε Κατερίνα Στεφανίδου…

Εὐχαριστοῦμε Κατερίνα!!! Συνέχεια

Σὲ εὐχαριστοῦμε Λευτέρη Πετρούνια!!!

πρώτη θέσις στὸ Εὐρωπαϊκὸ πρωτάθλημα ἐνόργανης γυμναστικῆς…
ἕνα (ἀκόμη) χρυσὸ μετάλλιο στὸ στῆθος…
σ΄ εὐχαριστοῦμε Κύριε Λευτέρη Πετρούνια!!!
ποὺ χωρὶς νὰ σὲ ταΐζῃ ἕνας ἐξαθλιωμένος Λαὸς μᾶς τίμησε…

Σὲ εὐχαριστοῦμε Λευτέρη Πετρούνια!!! Συνέχεια

Διεθνὲς βραβεῖον συνολικῆς προσφορᾶς!

Διεθνὲς βραβεῖον συνολικῆς προσφορᾶς!Αποκλειστικό: Διεθνές βραβείο συνολικής προσφοράς σε Έλληνα επιστήμονα!

Ο Καθηγητής και Διευθυντής της A’ Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Χρούσος έλαβε την ύψιστη διάκριση στον κλάδο της ενδοκρινολογίας από την αμερικανική Endocrine Society: Το Fred Conrad Koch Award (συνοδευόμενο από το ποσό των 25.000 δολ.). Είναι ο 1ος Έλληνας και ο 2ος μη Αμερικανός που λαμβάνει τη διάκριση.
Συνέχεια

Ἀκόμη τὴν πρώτη θέσιν κατέχουμε στὴν ναυτιλία.

Ἀκόμη τὴν πρώτη θέσιν κατέχουμε στὴν ναυτιλία.Τὸ νὰ καταφέρνῃ ἕνας λαός, μέσα στὴν πορεία τῶν αἰώνων, καὶ κατ’  ἐξακολούθησιν, νὰ διατηρῇ μίαν πρωτιά, ποὺ  οὐδεὶς ἄλλο δύναται νὰ τὴν ἀνατρέψῃ, κάτι πολὺ σπουδαῖο δηλώνει.
Ἀκόμη καὶ σήμερα λοιπόν, ποὺ τὰ πάντα καταῤῥέουν, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἡ ναυτιλία μας διατηρεῖ τὶς πρωτιές της.
Περίεργον; Διόλου… Συνέχεια