Γίνεται τῆς …Ἑλλάδος!!!

Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς πῆραν τὸ μυαλό…!!!

Στὴν Πράγα γίνεται τῆς… Ἑλλάδος!!!

Συνέχεια

Διότι αὐτὸ ποὺ κάνει τὸ κάνει καλά!!!

Διότι αὐτὸ ποὺ κάνει τὸ κάνει καλά!!! 
Ἐρώτησις ἀμπάλου (καλοπροαιρέτου ἐνδεχομένως, ἀλλὰ άμπάλου): «Γιατί θαυμάζουμε τήν κοπέλλα, ἢ εἴμαστε μάλιστα καὶ ἐθνικῶς ὑπερήφανοι, ἐπειδή τυγχάνει νά πυροβολῇ καλά; Τόν ἄλλον ἐπειδή κολυμπᾶ καλά, τούς ἄλλους ἐπειδή τραβοῦν κουπί καλά, ἢ κλωτσοῦν καλά; Τί προσφέρει ἡ κλωτσιά, τὸ κουπί ἢ τό ἀεροβόλο στήν κοινωνία;»
Συνέχεια

Παράδειγμα ἀθλητοῦ…

2012 τὸ βίντεο. Τέταρτος στὸ Λονδῖνο, γιὰ πέντε δευτερόλεπτα μόνον!

Μεγάλος ἀγώνας καὶ τότε.
Παράδειγμα διαρκείας, σταθερότητος, ἀφοσιώσεως αὐτὸς ὁ ἀθλητής… Δεῖτε τὶ λέει: «…Δὲν εἶναι ἄσκημη ἡ τετάρτη θέσις, ἀλλὰ τὸ ὄνειρο τῆς ζωῆς μου ἦταν τὸ βάθρο. Εἶμαι 32…»
Συνέχεια

Ὑπηρετώντας κενὰ σύμβολα

Κατὰ κοινὴ ὁμολογία πλέον, ἡ δεκαετία 2.000-2.010 ἦταν μία ἀπὸ τὶς χειρότερες καὶ πιὸ παρακμιακὲς περιόδους στὴν μεταπολεμικὴ ἑλληνικὴ ἱστορία. Αὐταποδείκτως, ἀφοῦ μὲ τὶς ἀντιλήψεις καὶ τὶς πρακτικὲς αὐτῶν τῶν καιρῶν, ποὺ ἐκυριάρχησαν κι ἔγιναν ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ἐποχὴ πλειοψηφικὸ ῥεῦμα, ἡ χώρα ᾡδηγήθη στὴν χρεωκοπία, ὄχι μόνον οἰκονομικῶς, ἀλλά, κυρίως, ἠθικῶς.

 Συνέχεια

Σὲ εὐχαριστοῦμε Βούλα!

Βούλα «παιδί» μου…


προσωπικὰ σ’ εὐχαριστῶ, ὄχι μόνον γιὰ τὸ μετάλλιο, ποὺ ἄξια πῆρες καὶ μ Συνέχεια