Θὰ γελάσουμε πολὺ μὲ τὶς ἐκλογὲς (δ)

Ὀρφανός, ποὺ σὰν …ὀρφανὸ συμπεριφέρεται, σήμερα.
Αὐτὸ ποὺ ἦταν στὸ «ποτάμι» τοῦ σταύρακα, ποὺ ἔφυγε διότι ὀ σταύραξ ἦταν ὅ,τι νἆναι, ποὺ πῆγε στὸ μπακογιαννόπουλο τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων, γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων καὶ ποὺ ὡς κλασσικὸ χρήσιμο ὀρφανὸ κατέληξε σήμερα στὸ μΠατΣοΚ/ΚΙΝΑΛ.

Συνέχεια

Ὑπέρ-μ«πατριῶτες» νεο-«ἐθνοσωτῆρες» ἐν ὄψει

Νὰ γνωρίζετε τί εἶναι ὁ ESM ὁ ὀποῖος πλέον ἐλέγχεται μέσῳ τοῦ Ὑπὲρ – ταμείου [ΤΑΙΠΕΔ]

Ἐπίσης νὰ γνωρίζετε ποιοὶ τὸ ἐψήφισαν στὶς 14.08.2015 καὶ τώρα κάνουν πὼς εἶναι «πατριῶτες» καὶ ἀντιστέκονταν!! Συνέχεια

Δωροδοκίες ποὺ κατακρημνίζουν κυβερνήσεις…

Ποιός θυμᾶται αὐτό;

Δωροδοκίες ποὺ κατακρημνίζουν κυβερνήσεις...2 Συνέχεια

Πολὺ …«ἰδεολόγος» ὁ Ἀποστολόπουλος.

Τὸ διαβάσαμε λοιπὸν κι αὐτό.
«Ὁ Ἀποστολόπουλος ΔΕΝ ἔφυγε ποτὲ ἀπὸ τοὺς ΑΝΕΛ».
Ναί, μάθαμε κάτι καινούριο.
Βασικὰ ὁ Ἀποστολόπουλος ΔΕΝ ἔφυγε ΠΟΤΕ ἀπὸ τοὺς κομματικοὺς μηχανισμούς. (Ποιός τό εἶπε αὐτό;;;)
Εἶναι πολὺ χρήσιμος καὶ πολὺ σημαντικὸς γιὰ νὰ φύγῃ. Εἶναι κι ἀπαραίτητος…
Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ νὰ στήσῃ τὴν «παράστασιν» μὲ τὸν Χαϊκάλη ἔως τοῦ νὰ τοῦ τὴν …«στήσουν» ἔχει μίαν ἀπόστασιν ποὺ λέγεται ΦΥΛΑΚΗ!!!
Συνέχεια

Ὁ Σαμαρᾶς ἀν τὶ νὰ μηνύσῃ τὸν Ἀποστολόπουλο μηνύει τὸν …Χαϊκάλη!

Ο Σαμαράς δεν κάνει μήνυση στον Αποστολόπουλο, που χρησιμοποίησε το όνομά του για να δωροδοκήσει.
 Δεν ακούσαμε καν από την ΝΔ να τον διαγράφουν ή να αρνούνται οποιανδήποτε σχέση με τον συγκεκριμένο κύριο.Ὁ Σαμαρᾶς ἀν τὶ νὰ μηνύσῃ τὸν Ἀποστολόπουλο μηνύει τὸν ...Χαϊκάλη!3 Συνέχεια