Δυστυχῶς… ἧταν ἀργά!!!

Δυστυχῶς ἔφθασα ἀργά…

Τὰ νέα συνεστραμένα καλώδια τῆς ΔΕΗ μπορεῖ νὰ εἶναι ὀπτικὰ καλλίτερα καὶ νὰ μᾶς παρέχουν μεγαλυτέρα ἀσφάλεια…
Τὸ ἀρνητικὸ εἶναι πὼς πολλὰ μικρὰ πουλάκια εὑρίσκουν τραγικὸ θάνατο, ὅπως ὁ μικρὸς σπουργίτης στὴν φωτογραφία… Συνέχεια

Ὁ σκαντζόχοιρος.

Ὁ Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor)

Ἡ πιὸ συνήθης ἔκφρασις ποὺ χρησιμοποιοῦμε ὅταν βλέπουμε αὐτὸ τὸ συμπαθέστατο ζωάκι εἶναι: «ἄχ τὸν καϋμένοοοο», γιατί, ὡς συνήθως τὸν βλέπουμε πάντα νεκρὸ στὴν ἄσφαλτο. Χιλιάδες νεκροὶ σκαντζόχοιροι κάθε νύκτα. Οἱ ῥόδες ἔχουν καταντήση ὁ χειρότερος ἐχθρός του. Συνέχεια

«Παθητικὴ διαμαρτυρία».

Μυλοπόταμος Δράμας. «Παθητικὴ διαμαρτυρία». Συνέχεια

Τέχνη εἶναι νὰ ξέρῃς νὰ κρύβεσαι…

Τέχνη εἶναι νὰ ξέρῃς νὰ κρύβεσαι… Συνέχεια

Ἡ Φύσις ἔχει τὸν δικό της ΚΟΚ.

Καστοριὰ 06-05-2014 «Ἡ φύσις ἔχει τὸν δικό της ΚΟΚ»

Βιαστικὴ καθὼς ἦταν, δὲν εἴπαμε πολλά. Συνέχεια

Ὁ Ἥρωας…

Καστοριὰ 07-05-2014 «Ἥρως»Αὐτιὰ μονίμως τεντωμένα…
Μία νὰ φᾷς, μία νὰ ἀκοῦς, μία νὰ βλέπῃς, μία νὰ μυρίζῃς…
Ὅλες οἱ αἰσθήσεις στὰ ἄκρα, νὰ ἀφουγκρασθοῦν τὸν κίνδυνο, πρὶν νὰ σὲ ἀφουγκρασθῇ αὐτός.

Συνέχεια