Θὰ πληρώσουμε (καὶ πάλι) ἐμεῖς τὶς «ἐπενδύσεις» τοῦ Λάτση…

Ἔτσι γίνονται οἱ μπίζνες: μὲ τὰ λεφτὰ τῶν Ἑλλήνων φωρολογουμένων θὰ «ἐπενδύση» ὁ Λάτσης στὸ Ἑλληνικό!!! 
Ἐνεκρίθησαν δάνεια μαμοῦθ, ἀξίας 1,2 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, ἀπὸ τὶς χρεωκοπημένες καὶ ἀνακαιφαλοποιημένες μὲ «αἷμα» ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους τράπεζες Eurobank καὶ Πειραιῶς
Συνέχεια

Ὥρα νὰ κόψουμε τὶς …ἀσπιρίνες!!!

Ὅσοι δὲν ἔχουν περάσῃ ἀπὸ τὸ δασαρχεῖο καὶ τὴν ἀρχαιολογία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ δὲν ἔχουν ὑποστῇ τὸν βασανισμὸ τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων, ποὺ νοιώθουν μίαν ἀλλεργία γιὰ ὁ,τιδήποτε ἰδιωτικό, δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ τὴν οὐσία τῆς χρονίου κακοδαιμονίας μας.

Ἡ ὑποκρισία ποὺ διαπερνᾶ ὅλο τὸ πολιτικὸ σύστημα, μαζὺ μὲ τὴν ἐγγενή τους ἀντιπάθεια πρὸς τὴν περιουσία (τὴν βασικὴ συνιστώσα τῆς ἐλευθερίας ἐνὸς ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή) εἶναι ἡ βασικὴ ἀῤῥώστια ἐτούτου τοῦ τόπου. Συνέχεια

Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;

Ἔχω ἰσχυρισθεῖ πολλὲς φορὲς πὼς ὁ Λάτσης εἶναι «βιτρίνα» καὶ πὼς αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ  ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν …«μνημονιακὴ ὑποχρέωσιν» τοῦ χαρίσματος – ξεπουλήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ.
Καὶ οὐδόλως τυχαία εἶναι ἡ πολύωρος ἀναμονὴ τοῦ Ποῦτιν, ἀπὸ τὴν Μαριάννα, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τελικῶς νὰ συναντηθῇ μαζύ του  γιὰ μόλις δέκα λεπτά, τὴν στιγμὴ ποὺ στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἤδη παίζει σημαντικότατον ῥόλο τὸ βιτρίνα-ὄνομά τους ..

Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;6 Συνέχεια

Βαρειὰ ἡ …«ἐπανάστασις» τοῦ ξεπουλήματος!!!

Βαρειὰ ἡ ...«ἐπανάστασις» τοῦ ξεπουλήματος!!!

Μετὰ τὴν δήλωση Μπαλτᾶ, ὅτι «ὑπογράφουμε γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ μὲ βαρειὰ καρδιὰ καὶ θὰ τιμήσουμε τὴν ὑπογραφή μας, ἀλλὰ μόλις φτιάξουμε τὸν «σοσιαλισμό» ποὺ ὀνειρευόμαστε (Σοβιετικὴ ἕνωσις δηλαδή) θὰ τὰ πάρουμε πίσω», οἱ ἐπενδυτὲς κάνουν οὐρὰ νὰ βάλουν ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια σὲ ὡραῖες ἐπενδύσεις ποὺ θὰ χάσουν μόλις θὰ φτιαχθῆ ὁ «σοσιαλισμός». Συνέχεια

Γιαννίτσης παντὸς καιροῦ…

Μὲ ἔχει …ἐκπλήξει πάντως ἡ παρουσία του σὲ τόσα πολλὰ σημεῖα, τόσες πολλές …«διαφορετικές» στιγμές, σὲ τόσες διαφορετικές, φαινομενικῶς, κυβερνήσεις. Στὸ μΠατΣοΚ ἦταν κεντρικὸ πρόσωπο, στὶς οἰκουμενικὲς κυβερνήσεις ἀπαραίτητος καὶ στὸ Ποτάμι …λατρεμένος!!!
Πάντα ἀναγκαῖος ἀνεξαρτήτως κυβερνητικῶν σχημάτων καὶ πολιτικῶν «τάσεων». Κι αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια εἶναι πολὺ σημαντική, γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ ποιός, γιατί, πῶς καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους (πρόσωπα, συστήματα, πολίτευμα) κυβερνᾶ (πραγματικά) αὐτὸν τὸν τόπο. Στὴν πραγματικότητα ὀφείλουμε νὰ ξεκινήσουμε νὰ ἐρευνοῦμε τὰ ἐπὶ μέρους βήματα τῶν σημαντικῶν στυλοβατῶν αὐτοῦ τοῦ συστήματος μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέρα προσοχή, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς δὲν ξέρουμε, γιὰ νὰ ξέρουν αὐτοὶ καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς…

Εἰδικῶς ὅταν συζητᾶμε γιὰ …«ἐπενδύσεις», μέσῳ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ καὶ γιὰ «ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις» ποὺ ἔρχονται γιὰ νὰ μᾶς …ἀποτελειώσουν!!!
Συνέχεια

Τὸ ξεπούλημα τοῦ «Ἑλληνικοῦ» ἦταν …ὑπερκομματικό!!!

Φορτσάκης Θεόδωρος.
Βουλευτὴς ΝουΔουλάρας καὶ καθηγητὴς στὸ ΕΚΠΑ καὶ σύμβουλος τοῦ ΤΑΙΠΕΔ μέσῳ τῆς ἑταιρείας νομικῶν συμβούλων, ποὺ συμμετέχει, ἀλλὰ καὶ συμμέτοχος σὲ κάθε εἴδους ἐπιτροπὴ καὶ μέσα στὴν ΕΡΤ καὶ μέσα στὴν ΝΕΡΙΤ…
…γενικῶς… Ὅποια πέτρα κι ἐὰν σηκώσουμε…!!!

Τὸ ξεπούλημα τοῦ «Ἑλληνικοῦ» ἦταν ...ὑπερκομματικό!!!1

Συνέχεια