Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος…

Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος...Janus Bifrons,
ἐκ τοῦ bis (διπλός), ἐξ οὗ καὶ τὸ «μπιζάρισμα» καὶ τοῦ frons, γεν. frontis (τὸ μέτωπον).
Νεοελληνιστί, Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος… Συνέχεια

Βράδυ Καθαροδευτέρας…

Βράδυ Καθαροδευτέρας...Μὲ τὸν ἀείμνηστον πατέρα μου, μετὰ τὴν ἐνηλικίωσίν μου, εἴχομεν μιὰν ἄκρως ἐλευθεριάζουσαν ἐπικοινωνίαν περὶ τὰ ἐρωτικά θέματα.
Ὁ ἴδιος, ἄκρως ἐμβριθὴς εἰς τὰ τῆς θεραπείας τῶν γυναικῶν, συχνάκις ἀπήντα εἰς τὰς τρομερὰς ἀπορίας μου καὶ παρεῖχεν ἀφειδῶς τὸν συμβουλευτικὸν του πλοῦτον, ὅστις ἐφάνη μοι χρήσιμος, ἂν ὄχι εἰς τὸ νὰ ἀποφύγω, τοὐλάχιστον εἰς τὸ νὰ μετανοῶ μεθ᾿ ἑκάστην ἐρωτικὴν μου ἀνοησίαν…
Εἰς τὰ πλαίσια ταῦτα, συχνάκις ἀπελαμβάναμε καὶ τὰς ἐρωτικὰς κινηματογραφικὰς ταινίας τοῦ συρμοῦ …τότε. Συνέχεια

Τεχνίτης ἄλλων ἐποχῶν…!!!

Βέλγιο, Brugge…
Τροχήλατος ἀργαλειὸς μὲ τὸν ὑφαντὴ νὰ κατασκευάζῃ τὰ χειροποίητα βαμβακερὰ κασκῶλ, ἐμπρὸς στὰ μάτια μας…

Τεχνίτης ἄλλων ἐποχῶν...!!!1 Συνέχεια

Κι ὁ χρόνος μόνος σύμμαχος…

Εἶναι ἀπειλητικὸς
ὁ κόσμος γύρω σου
καὶ ὁ μόνος σύμμαχος

Συνέχεια

Φόρος τιμῆς σὲ ἐκείνην τὴν σπουδαία γενεὰ Ἑλλήνων

Ὁ ἔφεδρος λοχίας τοῦ 5ου Συντάγματος τὸ πρωὶ τῆς 19ης Ἰουνίου τοῦ 1913, συνέταξε τὴν διμοιρία του καὶ ἀνέμενε ἐντολές.

Ἡ σάλπιγγα σάλπισε τὸ «προχωρεῖτε» καὶ ἐφόρμησαν πρὸς τοὺς λόφους τοῦ Λαχανᾶ.

Ἡ σύγκρουσις ἦταν σφοδρὴ καὶ ἡ ἐφ’ ὅπλου λόγχη γυάλιζε στὴν καυτὴ ἡμέρα τοῦ Ἰουνίου.

Ὅμως ἡ διμοιρία του ἦταν ἐμπειροπόλεμος καὶ βγαλμένη ἀπὸ τὸ καμίνι τῆς Ἐλασσόνος, τοῦ Σαρανταπόρου, τῶν Γιανιτσῶν καὶ τῆς Θεσσαλονίκης. Ἦσαν οἱ νικητὲς τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου. Συνέχεια

Χαμένες καὶ κιτρινισμένες τῆς νιότης σελίδες

…Μεγάλη Τετάρτη…
…Χαίρετε…

Κι ὅμως· σ᾿ αυτὸ τὸ στενὸ δρομάκι πλάτους ἑνὸς μέτρου, ἔστηνε τὰ τραπεζάκια του (60χ60) ὁ μάγειρας-ἰδιοκτήτης, γιατὶ οἱ θαμῶνες δὲν χωροῦσαν ἐντὸς τοῦ καταστήματος.
Φίσκα τὸ στέκι μέσα – ἔξω, ἀφοῦ τὸ φαγητὸ ἦτο πιὸ νόστιμο ἀπὸ τὸ σπιτικό. Ὑλικὰ ἀγνά, καθαρότατα καὶ καθαριότητα ποὺ ἔλαμπε τὸ οἴκημα. Συνέχεια