Οἰ ἑβραῖοι τῆς Ἰσπανίας καὶ ἡ ἱερὰ Χερόνα…

 Οἰ ἑβραῖοι τῆς Ἰσπανίας καὶ ἡ ἱερὰ Χερόνα...

Ο Δ. Μιχαλόπουλος ξετυλίγει τον μίτο της εποικήσεως των Εβραίων στην Ισπανία και αναφέρεται στους παράγοντες που ώθησαν τους μεγάλους τους στοχαστές στην μελέτη των αρχαίων Ελλήνων

Οι Εβραίοι της Ισπανίας και η ιερή Χερόνα

Στην Ισπανία, καθώς αφήνει κάποιος την Βαρκελώνη και κατευθύνεται προς τα

Συνέχεια

Τὸ δρομολόγιον τοῦ πλοΐμου…

Ο Δ. Μιχαλόπουλος περιγράφει τις επιχειρήσεις του στόλου των Βυζαντινών στην διάρκεια του καλοκαιριού και τα θερμά επεισόδια

Τὸ δρομολόγιον τοῦ πλοΐμου… Συνέχεια