Ἰαματικὸ ὕδωρ…

Πανάρχαια ἡ πηγὴ στὰ δεξιὰ τοῦ παλαιοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ὅπου ὑπάρχει πλάκα μὲ τὴν ἐπιγραφή:

«ΝΗΜΕΡΤΕΣ ΤΟΔ’ ΥΔΩΡ ΔΗΜΗΤΕΡΟΣ , ΗΝ ΠΟΤΕ ΝΟΥΣΟΙΣ. Συνέχεια

Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος…

Janus Bifrons,
ἐκ τοῦ bis (διπλός), ἐξ οὗ καὶ τὸ «μπιζάρισμα» καὶ τοῦ frons, γεν. frontis (τὸ μέτωπον).
Νεοελληνιστί, Ἰανὸς ὁ διμούτσουνος… Συνέχεια

Βράδυ Καθαροδευτέρας…

Μὲ τὸν ἀείμνηστον πατέρα μου, μετὰ τὴν ἐνηλικίωσίν μου, εἴχομεν μιὰν ἄκρως ἐλευθεριάζουσαν ἐπικοινωνίαν περὶ τὰ ἐρωτικά θέματα.
Ὁ ἴδιος, ἄκρως ἐμβριθὴς εἰς τὰ τῆς θεραπείας τῶν γυναικῶν, συχνάκις ἀπήντα εἰς τὰς τρομερὰς ἀπορίας μου καὶ παρεῖχεν ἀφειδῶς τὸν συμβουλευτικὸν του πλοῦτον, ὅστις ἐφάνη μοι χρήσιμος, ἂν ὄχι εἰς τὸ νὰ ἀποφύγω, τοὐλάχιστον εἰς τὸ νὰ μετανοῶ μεθ᾿ ἑκάστην ἐρωτικὴν μου ἀνοησίαν…
Εἰς τὰ πλαίσια ταῦτα, συχνάκις ἀπελαμβάναμε καὶ τὰς ἐρωτικὰς κινηματογραφικὰς ταινίας τοῦ συρμοῦ …τότε. Συνέχεια

Χριστούγεννα στὸ Ναύπλιο

Χριστούγεννα στὸ Ναύπλιο στῆς γῆς τὸ σκαλοπάτι
οἱ Βαυαροὶ στολίζουν τὸ δένδρο στὸ παλάτι
ὅτι κρεμοῦν στὰ φύλλα του δὲν στέκεται καὶ πέφτει
βγαίνουν στοὺς δρόμους καὶ ῥωτοῦν, ψάχνουν νὰ εὑροῦν τὸ φταίκτη
Συνέχεια

Τεχνίτης ἄλλων ἐποχῶν…!!!

Βέλγιο, Brugge…
Τροχήλατος ἀργαλειὸς μὲ τὸν ὑφαντὴ νὰ κατασκευάζῃ τὰ χειροποίητα βαμβακερὰ κασκῶλ, ἐμπρὸς στὰ μάτια μας…

Τεχνίτης ἄλλων ἐποχῶν...!!!1 Συνέχεια

Κι ὁ χρόνος μόνος σύμμαχος…

Εἶναι ἀπειλητικὸς
ὁ κόσμος γύρω σου
καὶ ὁ μόνος σύμμαχος

Συνέχεια