Ἡλιακὸς ἀφαλατωτής!

Ἀπλᾷ πράγματα, τροφοδοτούμενα ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς Φύσεως, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν ἡλιακὴ θερμότητα καὶ τὸ ἀπέραντο γαλάζιο τῶν ὠκεανῶν, δύναται νὰ δώσῃ πόσιμο ὕδωρ σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸ ἔχουν!
Ἀπλᾷ καὶ φθηνά!
Ἰδίως γιὰ πληθυσμοὺς ποὺ ὑποφέρουν. Ὄχι γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἀφθονία ὕδατος ἀλλὰ διότι κάποιοι τὸ ἔχουν κι αὐτὸ Συνέχεια