Διδακτικὲς Ἱστορίες

Διδακτικὴ εἰκόνα καὶ πάντα ἐπίκαιρος…

Ἐὰν οἱ κάτοικοι τῆς Ἀμερικανικῆς Ἠπείρου εἶχαν πάρη τὰ μέτρα τους, θὰ εἶχαν προλάβη τὶς ὀλέθριες γιὰ αὐτοὺς συνέπειες. Θὰ εἶχαν γλυτώση τὸν ἀφανισμό τους ἀπὸ τὸν συρφετὸ τῶν μεταναστῶν. Συνέχεια

Φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικανοί;

Δὲν ὑπάρχει πιὸ συκοφαντικὸ σύνθημα ἀπὸ τό: «Ἀμερικανοί, φονιᾶδες τῶν λαῶν»!!!!

Φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικανοί; Συνέχεια

Ὅταν ἡ τεχνολογία ἀλλοιώνῃ τὴν ἱστορία…

Ὅταν ἡ τεχνολογία ἐπηρέασε τὴ ζωὴ τῶν ἰνδιάνων…
Ὁ Τζερόνυμο ὁ ἀρχηγὸς τῆς φυλῆς τῶν Ἀπάτσι, φωτογραφίζεται μέσα σὲ ἕνα Locomobile.

Τὰ πάντα ἀλλάζουν μὲ ταχεῖς ρυθμούς!
Συνέχεια

Τὰ σφακτάρια καὶ οἱ δοῦλοι.

Ἐδῶ χριστιανοί, ἀλλὰ καθολικοί.
Ἰνδιάνοι εἶναι τὰ θύματα.

Καὶ ἦσαν οἱ χριστιανοὶ ἐκνευρισμένοι, γιατί ἀῤῥώσταιναν καὶ πέθαιναν καὶ δὲν δούλευαν οἱ τεμπέληδες τζάμπα γιὰ τοὺς χριστιανούς. Συνέχεια

Μικρὲς Ἱστορίες Ἀνθρώπων – Τὸ τέλος τῶν Ἰνδιάνων-χωρὶς-ὄνομα

Στη Γη του Πυρός ζούσε η φυλή των ινδιάνων-χωρίς-όνομα.
Τα μέλη της φυλής δε χρησιμοποιούσαν ονόματα ούτε για τους εαυτούς τους. Υπήρχε μόνο «εγώ», «εσύ» και «αυτό»(κοινό για τους άντρες και τις γυναίκες). Ο πληθυντικός ήταν «πολύ εγώ»-»πολύ εσύ» κοκ. Συνέχεια

Μία γενοκτονία ξεκινᾶ στὴν Βραζιλία. Ἀλλά τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς;

Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς ὁ ἀέρας, τό νερό καί ἡ τροφή εἶναι ἀναφαίρετα δικαιώματα τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς αὐτός ὁ πλανήτης ἔχει «φτιαχθεῖ» γιά νά μπορῇ νά θρέφῃ τούς ἀνθρώπους; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς κάθε προσβολή ἤ κάθε φθορά ἤ κάθε ἀσέβεια πρός τήν φύσι εἶναι κάτι πού θά ἐπιστρέψῃ συντόμως ἐπάνω μας;

Ὄχι. Δὲν τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει.
Ἀν τί νὰ διαβιοῦμε φυσικῶς, διαβιοῦμε παρὰ φύσιν.
Ἀν τὶ νὰ διαβιοῦμε στὰ χωριά μας, διαβιοῦμε μέσα στὰ κλουβιά μας.
Συνέχεια