Τὶ εἴπαμε πώς ἔγινε στήν Αἴγυπτο;

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἔγραφα γιὰ τὰ περίεργα γεγονότα τῆς Αἰγύπτου καὶ τὶς ἀναμενόμενες ἐξελίξεις…

Συγκεκριμένα:

«…Μία συνταγὴ ποὺ «δουλεύει»!! Ἡ Αἴγυπτος ζητᾶ δημοκρατία!!! Αγυπτος πειν! Δν χει δέα πό δημοκρατία!! Ψωμί θέλει!!! Ἀλλὰ τὸ ψωμί ἐκφέρεται ὡς «δημοκρατία» τὸν τελευταῖο καιρό!!! Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπὸν τί δημοκρατία θὰ λάβουν… Γιατὶ ἐὰν εἶναι σὰν τὴν δική μας… Τότε, μᾶλλονἔπεσαν στὴν παγίδα τοῦ δευτέρου γύρου!…..»

Συνέχεια

Τό παλάτι τοῦ Μουμπάρακ!

Δέν ἤθελα νά δημοσιεύσω ἕνα τέτοιο θέμα γιατί γενικῶς παθαίνω κάτι μέ τούς περιέργους τρόπους παρουσιάσεως τῆς ὑπάρξεως …χρήματος…

Εἶναι ἐξαιρετικά μεγάλη ἡ ὑπερβολή ποὺ ἀντικρύζουμε  χαζεύοντας τὶς παρακάτω φωτογραφίες…

Πολὺ μεγάλη ἡ εἰρωνία….

Οἱ λαοί τους νὰ πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα καί αὐτοί νὰ ἀπολαμβάνουν τήν γελοία τους χλιδή, λές καί εἶναι μόνον ἀτομικό τους δικαίωμα ἡ πρόσβασις στὸν  πλοῦτο….

Συνέχεια

«Τὸ βαθύτερον σκότος πρό τῆς Ἠοῦς ὁρᾶται….»

Διαβάζω στὸ News port ὅτι ὁ Μουμπάρακ, ποὺ μόλις παρῃτήθη, θεωρεῖται ἀπό τοὺς πλουσιοτέρους ἀνθρώπους στὸν κόσμο. Μὲ ποιὸν τρόπο ὅμως ἕνας ἡγέτης μίας «πτωχῆς» χώρας, κατάφερε νὰ ἐπιτύχῃ τέτοιον ἄθλο; (Ἀνάλογον θέμα στὸ Ἔτσι θέλουν νὰ μᾶς καταντήσουν; Πῶς καταφέρνουν κάποιοι ἐν τελῶς ἀτιμώρητα, νὰ δροῦν γιὰ μερικὲς δεκαετίες εἰς βάρος τοῦ ἴδιου τους τοῦ λαοῦ; Καὶ μάλιστα ὅταν αὐτὸς ὁ λαὸς «ἀκροβατῇ» μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου; Συνέχεια