Ἱστορικὲς ἀθλιότητες καὶ ἀνακρίβειες στὴν Βεργίνα

Ὁ πολιτισμὸς Λοῦνα-Πᾶρκ

Μπορεῖ ὁ θώραξ τοῦ βασιλέως στὸν τάφο τῆς ΒΕΡΓΙΝΑΣ νὰ μὴν γράφῃ ὄνομα, ὅμως ὅλοι ἤξεραν τότε, διὰ τῶν συμβόλων, σὲ ποιὸν ἀνήκει! Στὰ ἴδια σύμβολα στὰ νομίσματα τοῦ βασιλέως, τὸ ὄνομα μετὰ τῆς ἰδιότητος, ὑπάρχει! ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ! Ὁ λέων κατὰ πρόσωπο ποὺ ἦταν ἡ σφραγὶς τοῦ βασιλέως, ὑπάρχει ἀρκετὲς φορὲς στὸν θώρακα. Ἡ προστάτις ΑΘΗΝΑ μὲ δόρυ καὶ ἀσπίδα, στὰ πλευρὰ τοῦ θώρακος, ὅπως καὶ ἡ ΝΙΚΗ στὴν ἀσπίδα του! Παράστασις μοναδικὴ ἡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ποὺ μόνον ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶχε στὰ νομίσματά του, ὅπως βέβαια καὶ ὁ λέωνς κατὰ πρόσωπο!
Συνέχεια

Ψέμμα, ἀπάτη καὶ θράσος γιὰ νὰ ἀποκρυβῇ ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου

Τὸ θράσος τῶν προδοτῶν

Βλέπετε τό ἄσπρο κομματάκι κάτω δεξιά;

Τὸ μνημεῖο θὰ γίνη ἐπισκέψιμο σὲ ἐκεῖνο τὸ κομματάκι του! Τὸν ῥόλο τοῦ βλάκα, θὰ τὸν παίξουμε ὅλοι μαζὺ φίλοι μου, ἂν ἔτσι γίνῃ! Τὸ τεράστιο ὑπόλοιπο μνημεῖο, θὰ εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ πόσο ἀνόητοι εἴμαστε! Θὰ εἶναι ἐκεῖ ὅμως καὶ γιὰ νὰ μετρᾷ τὸν τρόμο τῶν, γιὰ λίγο ἀκόμη, πλανηταρχῶν σήμερα! Φοβισμένα ἀνθρωπάκια, ποὺ ἀφήνουν τοὺς «Ἕλληνες» ἐκπροσώπους τους νὰ ἐξευτελίζονται ἐμπρός του!
Συνέχεια

Ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος συνετελέσθη στὴν Ἀμφίπολιν

Χειμερινὸν Ἡλιοστάσιον, Ἀμφίπολις καὶ Διόνυσος-Ζαγρεὺς

Συνέχεια

Ἱερὰ Ἀμφίπολις τῶν Τημενιδῶν…

Οἱ ἐπιφανεῖς νεκροὶ τοῦ Καστᾶ

Πέραν ἀπὸ τὰ νομίσματα ἐποχῆς ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ταφὴ τοῦ Φιλίππου στὸν «Καστὰ» τῆς Ἀμφιπόλεως, ὑπάρχουν καὶ κάποια ποὺ ἐκόπησαν στὰ πλαίσια τῆς λατρείας ποὺ ἀπελάμβαναν, Ὀλυμπιὰς καὶ Ἀλέξανδρος στοὺς αἰῶνες ποὺ ἐπηκολούθησαν.

Συνέχεια

Χρήσιμες …«χρυσὲς μπουλντόζες» ἀλλοιώνουν καὶ τὴν ἱστορία τῆς Ἀμφιπόλεως

Ἡ χαμένη δεξαμενὴ τῆς Ἀμφιπόλεως

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014, πρὶν ἀκόμη ξεσπάσῃ ὁ θόρυβος γιὰ τὴν ἀνασκαφὴ τῆς Ἀμφιπόλεως, ὑπῆρχε κυκλικὴ κατασκευὴ μὲ διάμετρο 9,9 μέτρα μέσα στὸν Καστά. Διακρίνεται πολὺ καλὰ στὸ κέντρο τῆς εἰκόνος καὶ ἡ μέτρησις ἦταν εὔκολη στὸ Coogle Earth, ἀπὸ ὅπου ἄλλωστε προέρχεται καὶ ἡ φωτογραφία. Συνέχεια

Θαμμένη εἴσοδος Ἀμφιπόλεως;

ΕΘΑΨΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ, ΕΙΣΟΔΟ;

Πάντα θὰ εἶναι ἐπίκαιρο, ὅσο ἡ κατάχωσις παγιώνεται. Στὶς δυο περυσινές φωτογραφίες ποὺ ἡ πρώτη ἐπισημαίνει τὸ ἐπίμαχο σημεῖο, προσετέθη καὶ ἡ σημερινή, ποὺ δείχνει πόσο καλὰ ἀποκαταστήσατε τὸ τοπίο. Ἔτσι μεταφέρω αὐτολεξεὶ τὴν παλαιὰ ἀνάρτηση. 

Συνέχεια