Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (ε)

Καὶ ὁ κούλης θέλει νὰ μᾶς κάνῃ τὴν σούφρα νααααά…!!!

Καὶ ἡ Ντόρα Μπακογιάννη στοὺς Ῥόταρυ… Συνέχεια

Ψηφίζοντας μόνον …σιωνιστο-ὑποτεταγμένους «ἡγέτες» (α)

Μία ἔρευνα τῆς Φρύνης Γαζῆ, ποὺ ξεδιπλώνουμε σιγά-σιγά, πρὸ κειμένου νὰ γνωρίζουμε, εἰδικῶς τώρα ποὺ ἔρχονται ἐκλογές, τὸ τὶ ψηφίζουμε.

Ψωμιάδης στοὺς Ῥόταρυ!

Συνέχεια

Διότι ὁ «Δῆμος Ἀθηναίων» πρέπει νὰ παραμείνῃ στὸν ἔλεγχο τοῦ πSoros!!!

Δὲς …«λαγοὺς» καὶ βγᾶλε συμπεράσματα…

Δύο τινὰ συμβαίνουν ἀγαπητοὶ φίλοι: ἢ τὸ στοίχημα μοιράζει παράδες ἢ οἱ δημοσκοπήσεις εἶναι πειραγμένες.

Συνέχεια

Ξεφυλλίζοντας τὴν βουλευτικὴ πορεία τοῦ καμμένου

Λίγο φρεσκάρισμα στὴν μνήμη, πάντα κάνει καλό.

Ὁ Πάνος Καμμενος ἔγινε ὑποψήφιος καὶ στὴν συνέχεια βουλευτὴς τῆς ΝΔ τὸ 1993, ἐπὶ ἐποχῆς Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ἔχει ἀκουσθῆ καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀναφέρουμε, ὅτι ὁ ἀείμνηστος πρόεδρος γιὰ νὰ τὸν χρίσῃ ὑποψήφιο ἐδέχθη χρηματικὸ ποσὸ ἀντάξιο τοῦ πατρὸς τοῦ Πάνου Καμμένου γιὰ διάφορα ἔξοδα τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας.
Δὲν ἤμουν ἐμπρὸς στὴν συναλλαγὴ καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ ξέρω, ἐὰν τὸ χρηματικὸ ποσὸ μετεφέρθη σὲ σακκοῦλες ἀποῤῥιμμάτων, σὲ χαρτόκουτα, σὲ βαλίτσα, μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα ἡ μὲ ἐπιταγὴ (μεταχρονολογημένη ἤ ἡμέρας). Συνέχεια

Ἀκόμη γιά τόν Ψωμιάδη διαβάζεις;

Ἀκόμη γιά τόν Ψωμιάδη διαβάζεις;740 δισεκατομμύρια (ἑπτακόσια σαράντα δισεκατομμύρια, ὁλογράφως) βραχυπρόθεσμος δανεισμὸς γιὰ ἐξυπηρέτηση χρέους, βάσει τῆς Εἰσηγητικῆς Ἐκθέσεως τοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ 2016!!!! Συνέχεια

Ταὐτιζοντας τὸν θάνατο μὲ τὴν …δικαιοσύνη!!!

Ταὐτιζοντας τὸν θάνατο μὲ τὴν ...δικαιοσύνη!!!

Τὸ μόνο συμπέρασμα ποὺ μπορῶ νὰ βγάλω ἀπὸ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀναρτήσεων ποὺ ἐδιάβασα σήμερα, καὶ ποὺ ἀνεφέροντο στὸν θάνατο τοῦ Μάκη Ψωμιάδη, εἶναι ὅτι ὁ πιὸ πολὺς κόσμος θεωρεῖ πώς, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πληρώνουμε τὸ πιὸ ἀκριβὸ κράτος στὸν κόσμο, ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν παράνομο δράσι ἑνὸς ἐγκληματία στὴν χώρα μας εἶναι νὰ εὐχόμεθα καὶ νὰ περιμένουμε τὸν θάνατό του ἀπὸ φυσικὰ αἴτια. Ταὐτίζοντας αὐτὸν τὸν θάνατο μὲ τὴν δικαιοσύνη.
Ἄν δὲν ἦταν ἔτσι δὲν θὰ ἀκούγονταν τόσες κατάρες καὶ τόσες ἰαχὲς χαρᾶς, γιὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποὺ ἀπεκατέστησε αὐτήν την τόσο ἀκριβῆ δικαιοσύνη, τὴν ὁποία γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες ἠρνεῖτο νὰ ἀποκαταστήσῃ τὸ τριτοκοσμικὸ καὶ διεφθαρμένο κράτος μας, χωρὶς κάποιος βέβαια νὰ διαμαρτύρεται. Συνέχεια