Γιατί δέν γίναμε ΚΑΙ «je suis Somalien»;

Γιατί δέν «φορέσαμε» σομαλική σημαία στίς μοῦρες μας;
Περισσοτέρους ἀπὸ 300 νεκροὺς θρηνοῦν ἐκεῖ, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας ἢ τῶν «συμπατριωτῶν» μας ἐκ τῆς ἑβραιώπης, ἐνεδύθη τὴν σομαλικὴ σημαία… Ἔ;

Συνέχεια

Θυμάτων βασικὴ ἐκπαίδευσις…

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων, σὲ κεντρικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως (Hot Spot τὰ λέμε …«νεοελληνικά!!!), κάποιος Ἕλλην, ἄνεργος γιὰ μῆνες, ποὺ προσελήφθη ἐκεῖ ὡς συμβασιοῦχος γιὰ τὴν καθαριότητα, ἐκκλήθη  ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνο τοῦ στρατοπέδου γιὰ νὰ δεχθῇ ἔντονες παρατηρήσεις, ἐπεὶ δὴ τὰ ἀποχωρητήρια τοῦ στρατοπέδου ἦσαν πολὺ βρώμικα.
Τὰ ἀποχωρητήρια αὐτά, μετὰ δεκαώρου συνεχοῦς ἐνασχολήσεως, ὁ ἐν λόγῳ συμπατριώτης μας, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἐξαντλητικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄνευ ὁρίου καὶ μέτρου ἐπανάληψιν τῆς διαδικασίας, ἠρνήθη νὰ τὰ ξανα-καθαρίσῃ, ἐφ΄ ὄσον «οἱ μουσουλμᾶνοι δὲν σταματοῦν νὰ βρωμίζουν».
Ἡ ὑπεύθυνος τοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μία βαθύτατα «ἀλληλέγγυα» καὶ «ἀνθρωπίστρια» μανδάμ, μὴ ἀνεχομένη τὸν …«ῥατσισμό» τοῦ συμπατριώτου μας, τὸν ἀπέλυσε. Συνέχεια

Ἀνθρώπινα δικαιώματα;

Ὁ ΟΗΕ, στοῦ ὁποίου διακηρύξεις ὀφείλεται τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα, ἄς ἔλθῃ νὰ μᾶς ΑΠΟΔΕΙΞῌ τὸ ποῦ ἀκριβῶς, καὶ πῶς, προασπίσθη, ὡς ὀργανισμὸς, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
Ἐπίσης νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ τὸ πότε ἐσεβάσθη ἐθνικὰ καὶ κυριαρχικὰ δικαιώματα, ὁλοκλήρων κρατῶν, ὅπως μὲ τὰ πρόσφατα παραδείγματα τῆς τοῦ Ἰρᾶκ, τοῦ Ἀφγανιστᾶν, τῆς Σομαλίας, τῆς Κεντροαφρικανικῆς Δημοκρατίας, τῆς Σερβίας, τῆς Λιβύης καὶ τῆς Συρίας.
Εἰδικῶς στὸ ἐπίπεδον τῆς παιδείας, ὀφείλουμε πλέον νὰ τοῦ ἀναγνωρίσουμε πὼς θεωρεῖ παιδεία μόνον ὅ,τι δουλοποιεῖ τοὺς πληθυσμούς κι ἀκυρώνει τὶς ἀτομικότητες καὶ τὶς ἐθνότητες.

Ποιά εἶναι αὐτά; Καί ποιός τά δικαιοῦται;Διότι ἀκοῦμε γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, διαβάζουμε γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, διεκδικοῦμε ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν γνωρίζει κι ἀντιλαμβάνεται τὸ τὶ σημαίνει ἀνθρώπινον δικαίωμα. Οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν συνειδητοποιεῖ πὼς γιὰ νὰ δικαιοῦται κάποιος ἀναγνώρισιν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὀφείλει προτίστως νὰ ἔχῃ πληρώσῃ, ναί, πληρώσῃ τὶς ὑποχρεώσεις του.

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλλίτερα τὸ τί ἀκριβῶς ἐννοῦμε, ὅταν ἀναπαράγουμε ἀκρίτως ὅλες αὐτὲς τὶς ἀνοησίες, ποὺ μᾶς ἔχουν χώσει μέσα στὰ κεφάλια μας, πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ βασικὸν ἐρώτημα: τά παιδιά ἔχουν δικαίωμα στά ἀνθρώπινα δικαιώματα;

Συνέχεια

Τὰ ἐγκλήματα στὴν Νότιο Ἀφρικὴ τὰ διέπραξαν λευκοί. Ὄνομα δέν ἔχουν;

Ὄνομα δέν ἔχουν αὐτοί οἱ λευκοί; Τί στά κομμάτια λευκοί εἶναι; Εἶναι κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς;
Ἤ μήπως, ὡς συνήθως, τό κατεστημένο δημιουργεῖ ἐνοχικές συνθῆκες, πρό κειμένου νά δικαιολογήσῃ τά δικά του ἐγκλήματα;

Ἦσαν λοιπόν κι Ἕλληνες μέσα σέ αὐτούς τούς λευκούς; Ἤ ὄχι;
Εἰδικῶς στὴν Νότιο Ἀφρική, γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα ποὺ διεπράχθησαν ἐκεῖ, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα μοῦ μεταβιβάζουν εὐθύνη, ἐγώ θά τήν δεχθῶ; Ἔτσι; Ἐπεί δή ἔτυχε νά γεννηθῶ ἀνήκοντας στήν λευκή φυλή; Συνέχεια

Ὁ Παπαδῆμος εἶναι ἐγγύησις γιὰ τὴν ἀνάπτυξι!

Ο Παπαδήμος είναι εγγύηση της ανάκαμψης της Οικονομίας! Ολα με αριθμούς!

Δεν είναι σωστό να κρίνουμε τον Επαγγελματισμό του Παπαδήμου, ούτε την ικανότητα του ΔΝΤ σε…αριθμούς.

Ο Παπαδήμος είναι ικανός και να κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις έστω και σε ξεφτελιστικές τιμές, και να φέρει την ανάπτυξη. Δεν μπορείς να είσαι σε τέτοιες θέσεις αν δεν είσαι ο καλύτερος στην δουλειά σου.

Ισως ανεβάσουν λίγο το χρηματιστήριο, για τα μάτια του κόσμου, αλλά θα πουλήσουν και θα πετύχουν το Θαύμα.

Η Ιστορία του ΔΝΤ, το αποδεικνύει. Η Αργεντινή ήταν παράπλευρη απώλεια, γιατί ήταν απείθαρχη. Αλλά οι χώρες που ακολούθησαν το πρόγραμμα κι είχαν “υπεύθυνους” πολιτικούς πέτυχαν θεαματικά αποτελέσματα στα….νούμερα.

Συνέχεια

Πᾶμε γιά Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Ἀπὸ ἐχθὲς γέμισε τὸ ἠλεκτρονικό μου ταχυδρομεῖο μὲ ἀναλόγου θέματος ἄρθρα καὶ μηνύματα.

Εἶπα νὰ τὸ «ἐρευνήσουμε» λίγο τὸ θέμα. 

Καπνός χωρίς φωτιά ὑπάρχει ἄρα γε;
Ἐὰν θυμηθῶ κι αὐτό:
  (φωτογραφία

τότε οἱ προβληματισμοί μου μεγαλώνουν.

Ἔχω συνειδητοποιήσει βαθύτατα τὴν ἀνισορροπία ποὺ διαθέτουν κάποιοι. Κι ὄχι μόνον εἶναι ἀνισόρροποι, ἀλλὰ τὰ ὅλο ὐστερία σχέδιά τους μᾶς τὰ ἀνακοινώνουν θρασύτατα, λὲς καὶ πρέπει νὰ ἐξηγήσουν μὲ κάθε λεπτομέρεια στὰ θύματά Συνέχεια