Χάριν τῆς καλῆς γειτονίας ἂς τὸ …βουλώσουμε!!!

Δὲν ξέρω τὶ ἔγινε ἐχθές, μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς …ἔξυπνες πυρκαϊές, ποὺ συγχρονίζονται μεταξύ τους, ἀλλὰ ξέρω τὸ τὶ ἔγινε τὸ 1986, ὅταν ὡς συντάκτης μεγάλης ἐφημερίδος τῆς ἐποχῆς, ξετρύπωσα ἀπὸ τὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα τῆς Ἐκάλης ἕναν Τοῦρκο πράκτορα, ὁ ὁποῖος ἔβαζε συστηματικὰ τὶς φωτιὲς τότε.
Μέγα πρωτοσέλιδο τὴν ἐπομένη ἡμέρα… Συνέχεια

Λησμονημένη ἀερομαχία

Νεωτέρα Ἑλληνικὴ Ἱστορία
Ἀπὸ τὸ βιβλίο μου «ΚΥΠΡΟΣ 1974-Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, 4η Ἔκδοσις, σελὶς 269)

Ἡ ἄγνωστος ἀερομαχία μὲ κατάῤῤιψη τουρκικοῦ ἀεροσκάφους, ἐπάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖον, τὴν Κυριακὴ 21 Ἰουλίου τοῦ 1974.

Ἕνα ἀξιοσημείωτο γεγονὸς ἦταν ἡ θρυλικὴ πλέον, ἀλλὰ μέχρι σχετικὰ πρόσφατα ἄγνωστος, ἀερομαχία ἔξω ἀπὸ τὴν Σκῦρο.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχηγός Ἀεροπορίας, Ἀντιπτέραρχος Ἀλέξανδρος Παπανικολάου, εἶχε διατάξη  στίς 10.10π.μ. τὸν διοικητὴ τῆς 28 ΤΑΔ, Ἀντιπτέραρχο Περικλῆ Οἰκονόμου ὅπως, «εἰς περίπτωσιν ἐμπλοκῆς Τουρκικῶν καὶ Ἑλληνικῶν ἀεροσκαφῶν, νὰ ἀποφευχθῇ πᾶσα ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῶν ἡμετέρων ἀεροσκαφῶν ἀναχαιτίσεως πρὸς κατάῤῥιψιν Τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν, ἄνευ προσωπικῆς διαταγῆς τοῦ Ἀρχηγοῦ Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἤ τοῦ Ἀρχηγοῦ Ἀεροπορίας». Συνέχεια

Δυστυχῶς οἱ Τοῦρκοι παραμένουν …Τοῦρκοι!!!

Δυστυχῶς ἡ εἰδησεογραφία μὲ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς τῶν Κούρδων στὴν Ἀφρὶν ἀπὸ τὰ Τουρκικὰ στρατεύματα, μᾶς δείχνει πὼς μπαίνουμε σὲ ἕνα ἄλλο εἶδος πολέμου καὶ ὄχι στὸν παραδοσιακὸ ποὺ ξέραμε σχετικὰ μὲ τὸν σεβασμὸ στὰ δικαιώματα τῶν αἰχμαλώτων βάσει Διεθνῶν Συνθηκῶν.
Συνέχεια

Φουσκώνει, κορδώνεται καὶ δὲν βλέπει τὴν …φάκα!!!

Μπράβο ῥε Ῥετζέπ! Πολὺ σὲ πάω ῥὲ κουμπαράκι τοῦ ἀκανομπεμπέκου Κωστάκη…
Αὐτό ὅμως πού βάσεις τά χεράκια σου καί βγάζεις τά ματάκια σου μόνος σου καί χωρίς κάποιαν βοήθεια, πῶς τό καταφέρνεις βρέ λεβεντομεμέτη μας;
Συνέχεια

Θερμὰ συγχαρητήρια λοιπόν…

«Συγχαρητήρια στὴν Εὐρώπη, Συγχαρητήρια στὶς ΗΠΑ, Συγχαρητήρια στὴν Ῥωσσία, Συγχαρητήρια σὲ ὁλόκληρο τὴν διεθνὴ κοινότητα. Τὸ κέντρο τῆς πόλεως Afrin εὑρίσκεται τώρα στὰ χέρια τῶν ἀγρίων τζιχὰντ μὲ τὴν ἡγεσία τῆς Τουρκίας.

Μία κοσμική, προοδευτικὴ περιοχή, μὲ διαφορετικὲς θρησκεῖες καὶ ἐθνοτικὲς ὁμάδες, ποὺ ζοῦν εἰρηνικὰ δίπλα-δίπλα, εὑρίσκεται τώρα στὸ ἔλεος τῶν βαρβάρων, φανατικῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ Τούρκων φασιστῶν καὶ ποὺ οὐδέποτε θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ κάνουν χωρὶς τὴν βοήθειά σας. Χάριν σὲ ἐσᾶς ὁ τζιχαντισμὸς καὶ ἡ βιαιότης προχωροῦν. Συνέχεια

Θυσιάζονται καί στρατιωτικοί τώρα;

Ἀλητεία χωρὶς προηγούμενο τῶν Τούρκων νὰ συλλαμβάνουν καὶ νὰ ἐξευτελίζουν δύο στρατευσίμους ποὺ ἐκτελοῦν περιπολία ῥουτίνας, παραβιάζοντας κάθε ἄγραφο κανόνα καὶ δεοντολογία.

Ἀλλὰ ἀλητεία φανερώνουν καὶ οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Συνέχεια