Ὡς Illuminati ὑπογράφουν οἱ Anonymous;

Μήπως οἱ Anonymous κτυποῦν τήν ἐλευθέρα διακίνησι ἰδεῶν;Δέν νομίζω ὅτι ἀξίζει νά ἀσχολούμεθα μέ αὐτούς. Μερικά [email protected] εἶναι καί παίζουν. Ἴσως ἐπηρεάζονται καί ἀπό ὡρισμένους μεγαλύτερους πού τούς χρησιμοποιοῦν γιά νά περάσουν τά μηνύματά τους.

Δεῖτε τό βίντεο ἀπό τό χακάρισμα στό ὑπουργεῖο δικαιοσύνης. 

Μινώταυρος

(Visited 8 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὡς Illuminati ὑπογράφουν οἱ Anonymous;

Leave a Reply