Τά ἑλληνικά πότε θά τά κόψουν στά σχολεῖα;

Τέλος τὰ ἀγγλικά!
Τὸ ἀγγλικὸν κόμμα τῆς χἌννας τῆς Σουλτάνας φαίνεται νὰ ὑποχωρῇ! 
Σειρὰ ἔχει τώρα τὸ γαλλογερμανικόν διὰ τοῦ μεγάλου ἀποδομητοῦ τῆς γλώσσης, Γεωργίου Μπαμπινιώτου! 
Εἴδατε τί καλά πού θά φτιάχνουν ὅλοι τους;
Πρό κειμένου νά μήν ἀποδειχθῇ ἡ δική τους ἀμάθεια ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, τὴν  κάνουν στὴν ἄκρη καὶ βάζουν στὴν θέσιν τους ὅ,τι τοὺς κατεβῇ στὴν κεφαλή!
Καὶ μή χειρότερα;

Συνέχεια

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply