Τοῦρκοι, ὅπως λέμε Τρῶες…

Τοῦρκοι, ὅπως λέμε Τρῶες...

Ἐὰν διαβάσετε τὸ τὶ γράφουν οἱ ξένοι ἱστορικοί, θὰ παλαβώσετε.
Π.χ. Οἱ Τοῦρκοι λένε ὅ,τι κατάγονται ἀπὸ τοὺς Τρῶες καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν υἱό τοῦ Πριάμου, τὸν Τρωΐλο, ὁ ὁποῖος διεσώθῃ καὶ κατέφυγε στὸν Καύκασο κι ἔγινε γενάρχης τῶν τουρκικῶν φύλων.
Σύμφωνα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ μυθολογία ὅμως ὑπῆρχε ἕνας χρησμός, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι ἡ Τροία δὲν θὰ ἔπεφτε ἐὰν δὲν πέθαινε ὁ Τρωΐλος. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο τὸν κατεδίωξε καὶ τὸν σκότωσε ὁ Ἀχιλλέας, ὅταν ὁ Τρωΐλος ὑπερασπίστηκε τὴν ἀδελφή του, Πολυξένη.
Διάβασαν οἱ Τοῦρκοι τὸν Ὅμηρο, εἶδαν τὸ ὄνομα Τρωΐλος καὶ εἶπαν… μοιάζει μὲ τὴν λέξη  Τοῦρκος, ἄς τὸν φέρουμε στὴν γειτονιά μας γιὰ νὰ γίνουμε καρντάσια…
Ἀλλὰ δὲν διάβασαν ὅ,τι ὁ Ἀχιλλέας τὸν σκότωσε καὶ ἔτσι δὲν πρόφτασε νὰ βγάλει εἰσητήριο γιὰ τὴν τουρκιὰ στὴν Μογγολία.
Μογγόλος ἦταν βρέ Τοῦρκοι ὁ Τρωΐλος καί βγήκατε κι ἐσεῖς μογγολάκια;

Ἡ φωτογραφία ἀπεικονίζει τὸν Ἀχιλλέα (ἀριστερά) καὶ τὸν (Τρωΐλο δεξιά).
Τοιχογραφία, τάφος τῶν Μποῦλς, 
Tarquinia
.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply