Ἡ «πεπολιτισμένη δημοκρατική» Γαλλία!!!

 Θυμόμαστε τήν εἴδησιν τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ Γάλλου Περιηγητοῦ;
Συγκλονιστκὴ ἡ διαπίστωσις τῆς ἀδικίας, ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ διαβιοῦμε στὸν πολιτισμένο κόσμο τῆς Δύσεως.
Κι ἀκόμη πιὸ συγκλονιστικὴ ἡ συνειδητοποίησις πὼς αὐτὰ τὰ κτήνη, ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται «τὸ μακρὺ χέρι τοῦ Ἀλλᾶχ», δὲν ὑπολογίζουν κανέναν φυσικὸ νόμο καὶ δὲν σέβονται ἠθικὸ κανόνα. Ἡ «πεπολιτισμένη δημοκρατική» Γαλλία!!!1

Θλίψις, ἀπογοήτευσις, ἀνασφάλεια.
Αὐτὰ εἶναι τὰ συναισθήματα ποὺ μᾶς κατακλύζουν.
Ξέρουμε πὼς κι ἐμεῖς, ἄν καὶ ΔΕΝ ἔχουμε ἄμεσο ἐμπλοκή, ὡς λαός, θὰ φθάσουμε στὸ σημεῖον ἐκεῖνο ποὺ θὰ πρέπη νὰ παλέψουμε γιὰ τὶς ἀξίες μας, δίχως νὰ ἀποκτηνωθοῦμε. Καὶ πονᾶμε γιὰ κάθε ἀθῶο θῦμα αὐτῶν τῶν ἀνθρωποειδῶν, ἰδίως τώρα, ποὺ ἀτιμώρητα περιφέρονται καὶ σκορπίζουν τὴν φρίκη τους…

Μὰ μετὰ τὰ πρῶτα συναισθήματα… Μετὰ τὶς πρῶτες σκέψεις, δεύτερες ἔρχονται νὰ μᾶς  προβληματίσουν…
Πιὸ σοβαρές… Πιὸ οὐσιώδεις… ΚΑΙ ὁπωσδήποτε σὲ ἄλλα ἐπίπεδα.
Ποιός τό προεκάλεσε; Ποιός τό ξεκίνησε;  Γιατί ἐπέτρεψε ὁ ἄνθρωπος νά διαιωνίζεται ἡ φρίκη;
Ἀπαντήσεις πολλές, σκόρπιες, δίχως λογική. Μὰ πάντα ὁ φόβος πίσω ἀπὸ ὅλες σκληρὴ μεθοδολογία ἀσκήσεως ἐξουσίας.

Δὲν θὰ σταθῶ  περισσότερο στὸ παιχνίδι τῶν προβληματισμῶν…
Ἕνα ἐρώτημα μόνον θὰ θέσω, ποὺ σὲ ὅλους μας ἀφορᾶ…
Πόση συνενοχή ἤ συμμετοχή ἔχουμε ἐμεῖς στήν ἐξακολούθησιν τῆς φρίκης;

Θὰ τὸ θέσω καὶ πιὸ …εἰδικῶς, τὸ ἐρώτημα, φέρνοντας ἕνα παράδειγμα:

Τὰ ἐγκλήματα στὴν Νότιο Ἀφρικὴ τὰ διέπραξαν λευκοί. Ὄνομα δέν ἔχουν;

Τί λέγαμε ἐδῶ;
Λέγαμε πὼς οἱ ἀποκεφαλισμοὶ εἶναι …προσφιλὲς ἄθλημα τῶν διαφόρων κρατούντων, ἰδίως πρὸς αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν …κατωτέρους τους.
Καὶ εἰδικῶς γιὰ τὴν Γαλλία, τὴν …«πεπολιτισμένη», ποὺ μὲ τὴν βοήθεια ὅλων τῶν τραπεζιτῶν τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου,  «γέννησε» μίαν ἐπανάστασιν, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἐρευνήσουμε, σὲ βάθος ὅμως, τὸ ποιοί, πῶς, γιατὶ μερίμνησαν, πρὸ κειμένου νὰ ὑπάρξουν ἀμέτρητοι ἀποκεφαλισμοί τότε.Ἡ «πεπολιτισμένη δημοκρατική» Γαλλία!!!3

Τὸ προσφιλὲς «ἄθλημα» τῶν …«συμμάχων» εἶναι οἱ …ἀποκεφαλισμοί!!!

Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς, μὲ τὶς δεύτερες καὶ τὶς τρίτες του σκέψεις, ἀντιλαμβάνεται πὼς ἡ Γαλλία πάντα, (κι ὄχι μόνον φυσικά!!! Ἔχουν ἱστορίες νὰ μᾶς διηγηθοῦν τὰ …κομμένα κεφάλι!!!) σὲ ὅλα τὰ γνωστά της «ἔργα» φρόντιζε οἱ κάθε εἴδους …«ὑποτελεῖς» της, νὰ παραμένουν ἔντρομοι κι ἀκινητοποιημένοι.
Ὅπως δῆλα δὴ κάθε εἴδους …ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ!!!
Ἡ ἀθλία αὐτὴ τακτικὴ εἶναι ποὺ γέννησε ΚΑΙ τὴν ISIS, ἀλλὰ καὶ κάθε ἀνάλογον σύστημα, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς ἀνθρωπίνου ἱστορίας.

Αὐτὴ ἡ Γαλλία λοιπόν, μόλις μερικὰ χρόνια πρίν, ὅταν κάποιες χῶρες ἦσαν ἀποικίες της, φρόντιζε νὰ «κρατᾷ γερὰ τὰ λουριά» τῆς ἐξουσίας, προσφέροντας συχνὰ πυκνὰ …θέαμα!!!

Ἡ «πεπολιτισμένη δημοκρατική» Γαλλία!!!2

The «civilized democratic» France.. that is what they did to Algerians and took commemorative pictures and then have a portion of your population believing that the other half are ‘terrorists’
Learn your history folks..

Τζιχάντ


أولاند يشجب و يدين بأقسي العبارات مقتل الرهينة الفرنسي الذي تم قطع رأسه
ــــــــــــــــــــــ نحن أيضا” نشجب و ندين معك يا أولاند
… لكن قلي يا مسيو أولاند
>> ألم يمارس الجيش الكولونيالي الفرنسي هواية قطع رؤوس آلاف المواطنين الجزائريين و المغاربة ؟؟!!
و هل انت و فرنسا علي استعداد لتقديم الاعتذار و التعويضات لأسر الشهداء الجزائريين و المغاربة الذين قطع ضباط و جنود فرنسا رؤوس أقاربهم ؟!

Μετάφρασις ἀπὸ τὸ Bing:

Ο Ολάντ αποδοκιμάζει και καταδικάζει δριμύτατα την δολοφονία του γαλλικού ομήρου που αποκεφαλίστηκε και εμείς να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε με σας, αλλά o τηγανητό åland åland >> Monsieur ασκήσεις πόνο αποικιακή γαλλικό στρατό χόμπι αποκεφαλισμό χιλιάδες Αλγερινοί και Μαροκινό!!!
Και είναι και η Γαλλία είναι έτοιμη να κάνει μια συγγνώμη και την αποζημίωση για τις οικογένειες των μαρτύρων της Αλγερίας-Μαροκινοί Άραβες και Amazighs, οι οποίοι περιόρισαν αξιωματικοί και στρατιώτες Γαλλία κεφάλια παιδιά;;;;;;;;;;;;

Ἡ «πεπολιτισμένη δημοκρατική» Γαλλία!!!4

Συνεπῶς; Δικαίως ἀποκεφαλίσθη ὁ ἄσχετος μέ τά ἐγκλήματα τῶν προγόνων του Γάλλος; Ἤ ὄχι;
Δέν ἦταν ἀρκετά ἀθῶος, ἀπὸ μόνος του, γιά νά μήν χρειάζεται νά πληρώσῃ γιά τά ἐγκλήματα τῶν συμπατριωτῶν του;;

Ἀθῶος ἴσως νὰ ἦταν… Ἴσως κι ὄχι.
Τὸ πρόβλημά μας ὅμως εἶναι ἀλλοῦ…
Στὸ ἐὰν ἔχῃ, ἤ ὄχι, κάποιος δικαίωμα στὸ νὰ ἀφαιρῇ μία ζωή, ἔτσι, γιὰ πλάκα ἤ γιὰ νὰ διατηρήσῃ τὴν ἐξουσία του ἐπάνω στοὺς ἄλλους.
Καὶ δὲν ἔχει…
Καὶ τὸ ξέρουμε…
Καὶ ὅταν ξαμολᾶς κτήνη, σὰν τὰ παραπάνω, ἀνεξαρτήτως «ἐθνικότητος», τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι μερικὲς ἀκόμη εἰκόνες, σὰν α’ὐτὲς ποὺ βλέπουμε παραπάνω.
Καὶ ΔΕΝ θὰ σταματήση.
Δὲν θὰ σταματήση, διότι τὰ κτήνη δὲν ἔχουν πατρίδα. Εἶναι λοβοτομημένες μηχανὲς παραγωγῆς νεκρῶν.
Κι ὅλο αὐτὸ θὰ πάψη μόνον ἐὰν ἀλλάξουν τὰ πάντα.
Μὰ κάτι τέτοιο, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν μπορεῖ νὰ συμβῇ.
Ὁ κόσμος γιὰ νὰ ἔλθῃ …ἀνάποδα, πρέπει πρῶτα νὰ δῇ τὸ ὅποιο στραβό του.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀρνεῖται νὰ τὸ δῇ…
…Θὰ συμβῆ κι αὐτὸ στὴν ὥρα του…
…μὰ μὲ τὰ ἀνάλογα τιμήματα!!!
Τιμήματα σὲ …αἷμα!!!

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply