Ἔξω ἀπὸ τὶς ἀπάτες…

Ἔξω ἀπὸ τὶς ἀπάτεςΠολὺ ἔξω…
Ἡ πολιτεία μας, ἡ «δικαιοσύνη» μας, ἡ κοινωνία μας πλέον εἶναι σὲ κατάστασιν καταῤῥεύσεως.
Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ὅμως ἡ ἀπόγνωσις καὶ ὁ φόβος εἶναι αὐτὰ ποὺ κυριαρχοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἴμαστε περισσότερο ἐπιῤῥεπεῖς σὲ …παραπατήματα!!!
Ἤ περισσότερο ἀνεκτικοί…

Ἡ εὐκολία εἶναι μία τάσις τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ προτιμᾶται, ἄν καὶ γνωρίζῃ κατὰ βάθος πὼς ἡ εὐκολία θὰ τοῦ βγῆ σὲ κακό.
Ἡ ἐλευθερία ὅμως δὲν ἀποκτᾶται μὲ …βόλεμα ἀλλὰ μὲ κόπο, πόνο καὶ ἀγῶνα.
Ἡ ἀπάτη καὶ ἡ ἀνοχή της, ὅταν τὴν συναντοῦμε, εἶναι ὁ εὔκολος δρόμος… Εἶναι αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ πρέπει καὶ δὲν μᾶς ταιριάζει νὰ ἐπιλέγουμε.
Εἰδικῶς τώρα… Εἰδικῶς τώρα ποὺ καλούμεθα ἐμεῖς νὰ γίνουμε τὸ πρότυπο τῆς αὐριανῆς μας κοινωνίας.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply