Μίλησε κάποιος γιὰ ΑΟΖ;

Μίλησε κάποιος γιὰ ΑΟΖ;Κακῶς!!!!

Διότι ὅταν συζητᾶμε γιὰ ΑΟΖ θὰ πρέπῃ νὰ γνωρίζουμε δύο σημαντικὲς
  λεπτομέρειες.

1ον. Ἡ ΑΟΖ εἶναι ἕνα «χωράφι» ποὺ καθορίζει τὰ «ὑδάτινα» σύνορα μίας χώρας  (δὲν εἶναι ὑφαλοκριπίδα) καὶ «μοιράζει» τοὺς «καρπούς» τῶν «χωραφιῶν». Αὐτὸ λοιπὸν τὸ «χωράφι», ὅσον ἀφορᾷ στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχει, εἶναι δεδομένον καὶ θεωρεῖται φυσικότατον ἀπὸ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς νὰ καθοριστῇ. Ἄλλως τε, γιὰ νὰ καθοριστοῦν τὰ «χωράφια» δημιουργήθηκε καὶ ἡ ἔννοια τῆς ΑΟΖ. 

2ον. Δὲν ὑπάρχει καμμία τῶν περιπτώσεων νὰ ὁριστῇ ΑΟΖ ἀπὸ κανέναν κρατικοδίαιτο κυβερνήτη «μας» ποὺ κατ’ οὐσίαν ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τοῦ κόμματός του καὶ τῶν χρηματοδοτῶν του. Διότι γιὰ ἐτούτους ὑπὲρ ἄνω ὅλων δὲν εἶναι ἡ Πατρίς. 

Ἐὰν εἶχαν διάθεσι ἢ πρόθεσι νὰ ξεκαθαρίσουν μὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι, νὰ εἶστε σίγουροι πὼς θὰ τὸ εἶχαν πράξει ἤδη. Γιὰ νὰ μὴν «ὑπάρχει» ΑΟΖ γιὰ κάτι τύπους σὰν τὸν φόν-Δημητράκη, ἀντιλαμβάνεστε ἴσως πὼς ἐτοῦτοι δὲν προτίθενται νὰ κρατήσουν οὔτε τὰ προσχήματα. Οἱ προηγούμενοι τὰ κρατοῦσαν καὶ  «ἀγνοοῦσαν» συνειδητὰ τὴν ὕπαρξί της. Ἀλλὰ κι ἐὰν ἀλλάξῃ τὸ σκηνικό, νὰ εἴμαστε πάντα προετοιμασμένοι γιὰ τὰ …ἀναμενόμενα.

Ἀκόμη πάντως κι ἐὰν ὑπάρξῃ ΑΟΖ (πάντα γιὰ τοὺς προαναφερομένους) αὐτὴ θὰ εἶναι τέτοια ποὺ θὰ βολεύῃ τὸν σουλτᾶνο, τὸν βεζύρη καὶ τὰ σόγια τους. 

Ἀπὸ Ἀντίβαρον τὸ παρακάτω, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές:

Ντοκουμέντο. Νίκος Ρολάνδης: η Ελλάδα το 2003 αρνήθηκε την ύπαρξη ΑΟΖ από το Καστελλόριζο και πίεσε την Κύπρο να υποχωρήσει στη διευθέτηση της δικής της ΑΟΖ

Ο πρώην υπουρός της Κύπρου Νίκος Ρολάνδης εξηγεί πώς η μικρή και αδύναμη στρατιωτικά Κύπρος κατάφερε να συμφωνήσει με την Αίγυπτο στη «μέση γραμμή» για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης το 2003. Την ίδια ώρα, εξηγεί πώς η Ελλάδα πίεσε την Κύπρο να υποχωρήσει μερικά ναυτικά μίλια, ώστε να μην συμπεριλάβει το Καστελλόριζο στην αντίστοιχη μέση γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, διότι η Τουρκία δεν δέχεται την απόδοση ΑΟΖ στα νησιά, και ειδικά στο Καστελλόριζο.
Ξέρετε κάτι; 
Ποσῶς μὲ ἐνδιαφέρει πλέον ἐὰν θὰ ἢ δὲν θὰ καθορίσουν ΑΟΖ. (Ἐννοεῖται πὼς ΑΟΖ σημαίνει μόνον ἡ ΑΟΖ ποὺ περιλαμβάνει τὴν ΑΟΖ τοῦ Καστελλορίζου.) Μάλλιστα κατὰ βάθος πιστεύω πὼς δὲν πρέπει νὰ τὴν καθορίσουν. Διότι θὰ πράξουν κάτι καλὸ γιὰ τὸν τόπο καὶ θὰ «ἐλαφρύνουν» τὸ βᾶρος ἀπὸ τὶς προδοσίες τους. Ἄλλως τε ὁ Βενιζέλος ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ ΑΟΖ ἀφορᾷ μόνον στὰ ψάρια… Τόσο τὸ κατέχει τὸ θέμα…. Θὰ ἦταν λοιπὸν δύσκολο νὰ  πράξουν ἔργα ποὺ κατανοοῦν. Τοὺς πέφτει βαρύ… Καὶ μεταξύ μας… Βαρέθηκα τὶς ὑποκρισίες καὶ τοὺς μικρούς! Ἀδημονῶ νὰ καταφθάσουν οἱ μεγάλοι γιὰ νὰ χαροῦμε ἐπὶ τέλους Ἑλλάδα!!!
Υ.Γ.1.Φαντάζεστε νὰ βγοῦν καὶ νὰ ζητοῦν ψήφους μόνον καὶ μόνον γιατὶ ὅρισαν τὴν ΑΟΖ; Αἰσχρότατον θὰ ἔλεγα!!! Τοὐλάχιστον!!!
Υ.Γ.2. Τὴν κοπάνησε κι ὁ φὸν Δημητράκης… Βιαζόταν αὐτὸς διότι τὸ εἶδε τὸ ὄνειρο… Τὸ ξύπνημα δὲν εἶδε, ἀλλὰ ποῦ θὰ μᾶς πάῃ;
φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 20 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Μίλησε κάποιος γιὰ ΑΟΖ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὴν ἐκνευρίζετε τοὺς Τούρκους…. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply