Ὁ κοπρίτης!

Κι αὐτό ἀπό τόν καλό μου φίλο Γιῶργο!

Εἶπα νά γελάσουμε λίγο γιατί πολύ μᾶς πικραίνουν τώρα τελευταῖα!

Φιλονόη

Ο ΚΟΠΡΙΤΗΣ………..

Ὁ κοπρίτης

Κάθε ομοιότης με τον Πάγκαλο είναι εντελώς συμπτωματική…………..


Γιῶργος

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply