Πετρέλαια……

Ξεκινῶ ἀπό ἕνα νέο ποὺ διάβασα πρὸ ἀρκετῶν ἑβδομάδων.

Ὁ λόγος γιὰ τὴν ἐταιρεῖα Ἑλληνικά Πετρέλαια. Διαβάζω στό econews.gr (17 Δεκεμβρίου 2010):

«Μετά τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αποφάσισε να μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων της έρευνας και παραγωγής στην περιοχή West Obayed στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου στην εταιρεία VEGAS OIL & GAS SΑ, συμφερόντων του Ομίλου Βαρδινογιάννη.

Οι δύο εταιρείες θα δημιουργήσουν κοινοπραξία (VEGAS 70% – ΕΛΠΕ 30%), τη διαχείριση της οποίας θα αναλάβει η VEGAS.

Στα άμεσα σχέδια της κοινοπραξίας είναι η συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή West Obayed με την εκτέλεση τουλάχιστον δύο ακόμη γεωτρήσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2012.»

Δῆλα δή, ἠ ἐταιρεῖα Ἑλληνικά Πετρέλαια διενεργεῖ ἔρευνες γιὰ ὕπαρξι πετρελαίου στὴν …Αἴγυπτο!!!

Πόσο ὅμως ἐπηρεάστηκαν τὰ σχέδια τῆς παραπάνω κοινοπραξίας ἀπό τὶς πρόσφατες ἐξελίξεις στὴν Αἴγυπτο;

Νὰ πῶ καθόλου;

Νὰ τὸ πῶ….

Μαθαίνουμε ἄλλως τε πώς ὁ στρατός ἀπηγόρευσε τὶς ἀπεργίες ἤδη… Σύν τό ,τι χει ναλάβει  τν φύλαξι κάθε πετρελαϊκς γκαταστάσεως πό τν ναρξι τν γεγονότων.

Ὑπάρχει λοιπὸν στὴν Ἑλλάδα ἡ τεχνογνωσία αὐτή ποὺ ἐπιτρέπει ἐξόρυξι ὑδρογονανθράκων καὶ φυσικά ἐκμετάλλευσι αὐτῶν. Ὑπάρχει τόση τεχνογνωσία, ποὺ τὴν …ἐξάγουμε!

Θέτω λοιπόν ἐρωτήματα, πρὸς κάθε ἕναν ποὺ γνωρίζει σὲ βάθος, τὸ τί ἀκριβῶς παίζεται στὸ θέμα τῶν ἑλληνικῶν ἐπενδύσεων στὴν ἀγορά τῆς Αἰγύπτου καὶ τῶν ἀνυπάρκτων ἐπενδύσεων στὴν Ἑλληνική ἀγορά.

Ἐδῶ καὶ μῆνες (ἐπισήμως, γιατί ἀνεπισήμως τὸ θέμα εἶναι γνωστό ἐδῶ καὶ πολλές δεκαετίες!) βοᾶ ὁ τόπος ἀναφορικῶς μὲ τὴν ὕπαρξι πετρελαίων στὸ Αἰγαῖο καὶ τὀ Ἰόνιο. Ἕνα θέμα ποὺ ὅσοι ἔχουν ἀσχοληθεῖ στοιχειωδῶς, δίχως μεγάλη ἐμβάθυνσι, ὁδηγεῖ σὲ σφαλ συμπεράσματα περί ὁλιγωρίας τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. κόμη κα αγιαδισμοῦ ἔως κι …ἀνθελληνισμοῦ. (Ἕνα θέμα ποὺ εἶναι ἡ βάσις γιὰ τὴν διερεύνησι τοῦ ποῦ βασίζεται ἡ «γκριζοποίησις» περιοχῶν ἀπό τὴν Τουρκία.)

Ἔως καὶ σὲ δημιουργία κρατικοῦ ὀργάνου πλέον προεχώρησε ἡ πολιτεία. Ἀλλά καὶ πάλι δὲν βλέπω κάποιο ζωηρό ἐνδιαφέρον ἀπό ἑλληνικὲς ἐταιρεῖες γιὰ ἀναζήτησι ὑδρογονανθράκων στὸ Αἰγαῖο. Γιατί; Λόγῳ «γκριζοποιήσεως» ἤ συμβαίνει κάτι ἄλλο, πιό σοβαρό;

Εἰλικρινῶς, ἔχω διαβάσει δεκάδες ἄρθρων τίς τελευταῖες ἡμέρες καὶ ἀπορῶ μὲ τὸ γεγονός. Ἡ Ἑλληνική ἐπιχειρηματικότης, ποὺ σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσι προλαμβάνει κάθε ἄλλον ἐνδιαφερόμενον, στὸ θέμα τῶν ἑλληνικῶν πετρελαίων εναι …νύπαρκτος!!!! Ἄλλως τε, μετὰ ἀπό τὶς «ἀποτυχημένες» (κατὰ μίαν πολιτικήν καὶ μόνον ὀπτική) ἐπενδύσεις στὴν Θάσο, θὰ ὑποθέταμε πώς κάτι τέτοιο εἶναι φυσικόν ἐπακόλουθον.

Ἀλλά, χουμε ποδείξεις γιὰ πετρέλαια στὸ Κατάκολο, στὸ Ἰόνιο καὶ σὲ πολλά ἄλλα σημεῖα τῆς ἐπικρατείας. Ἄς μὴ παραμείνουμε μόνον στὸ θέμα τοῦ Αἰγαίου, ὅπου ἡ ἀδυναμία πολιτικῆς βουλήσεως ἔχει ἐπιφέρει σκηνικά πανικοῦ. Τί γίνεται λοιπόν μέ τὶς λοιπές περιοχές; Γιατί οὐδέν ἐνδιαφέρον; Ἤ ἔχει ἐκδηλωθεῖ καὶ ἀγνοοῦμε συμβάσεις ἔργου; Κι ἐὰν ναί, πότε;

Γιὰ νὰ μήν ἀπαντήσω ὡς ἀδαής, θὰ σᾶς παρουσιάσω τὸ τελευταῖο τμῆμα ἑνός ἄρθρου ποὺ δημοσιεύεται στὸ ἱστολόγιο Ἑλλάς:

«Αν σκεφτεί κανείς πως η Ελλάδα δεν έχει προβεί σε εκμετάλλευση του υπεδάφους του Αιγαίου για 36 χρόνια αλλά ούτε καν σε σχετικές έρευνες, είναι προφανές ότι η Τουρκία έχει πετύχει τους σκοπούς τους και η συνεχής αναβλητικότης και ο ψοφοδεησμός των Ελλήνων φέρνει την, πολυπόθητη για τους Τούρκους, συνεκμετάλλευση συνεχώς πιο κοντά.

Τελειώνοντας θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζω γενικότερα και δεν έχω κάνει ποτέ ως τώρα. Θα αναφέρω μια πληροφορία εκτός κειμένου και γραπτών πηγών και για αυτό μη αποδείξιμη, που γνωρίζω από εγκυρότατη κρατική πηγή την οποία φυσικά δεν μπορώ να αποκαλύψω. Οι (λίγοι αλλά καλοί θέλω να πιστεύω) τακτικοί αναγνώστες μου γνωρίζουν αν είμαι η όχι σοβαρός, οπότε ας ζυγίσουν αυτοί αν λέω αλήθεια η όχι. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η αξία του Ελληνικού θαλασσίου υπεδάφους στο τόξο από την Κέρκυρα ως την Κρήτη (σε περιοχή ΜΗ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΗ από τους Τούρκους) είναι 500 δις $. Γιατί άραγε δεν γίνεται εκμετάλλευση ενός τέτοιου πλούτου; Μήπως ώστε την κρίσιμη στιγμή να γίνει κάποιος συμψιφισμός με διογκωμένα κρατικά χρέη;»

Γιὰ νὰ μὴν γίνομαι  λοιπόν κινδυνολόγος καὶ κατὰ μίαν ἔννοιαν «συκοφάντης»,  θὰ ἐπιθυμοῦσα μίαν καλή ἀπάντησι. Μίαν πολύ καλή. Τέτοια πο ν καλύπτ τ κενό μὴ ἀπαντήσεων τόσων δεκαετιν.

Γιατί ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ, τότε θὰ πεισθῶ περί τοῦ καλῶς σχεδιαζομένου ἔργου, ποὺ τώρα τελευταῖα βλέπουμε ἐπισήμως καὶ στὶς ὀθόνες μας. Τὸ ὁποῖον, δυστυχῶς, εἶμαι σίγουρη πώς κρύβει σχεδιασμούς πολλῶν δεκαετιῶν πίσω του.  Σχεδιασμούς ποὺ ὁδηγοῦν τὴν Πατρίδα μας σὲ πλήρη οἰκονομική ἐξαθλίωσι, τὸν Ἕλληνα σὲ κατάστασι ἀκραίας ἐξαρτήσεως καὶ τὴν χώρα σὲ ἐπίπεδον ἀφανισμοῦ της γιὰ τοὐλάχιστον 50 χρόνια…
Ποία ἀνάπτυξις στόν τόπο εἴπαμε;

Ἀναμένοντας ἀπαντήσεις,

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κι ἐν ᾦ τὰ Ἑλληνικά Πετρέλαια πραγματοποιοῦν ἐξορύξεις, οἱ Ἕλληνες πληρώνουν τό πετρέλαιο σὰν νὰ γίνεται ἡ μεταφορά του ἀπό τὴν … Σελήνη!!! Ξέρει μήπως κάποιος τὸ γιατί;

Leave a Reply