Ἐσεῖς φταῖτε γιὰ τοὺς δύο θανάτους!

Ἴσως νά εἶμαι βαθύτατα θυμωμένη μὲ τὰ ἔκτροπα ποὺ ἔχουν δημιουργήσει διάφορες δυνάμεις τῆς ἀστυνομίας. Ἴσως νὰ εἶμαι ἀκόμη περισσότερο θυμωμένη μὲ τούς χειρισμούς τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ΜΑΤ κατὰ πολιτῶν ποὺ διαδηλώνουν εἰρηνικά… Ἴσως ἀκόμη περισσότερο θυμωμένη μὲ τὸ χτύπημα ποὺ ἔκανε ἀστυνομικὸς μὲ τὴν μηχανή του σὲ διαδηλωτή….

Ὅμως ἀπόψε ἔγινε κάτι πάρα πολύ ἄσχημο… Τέσσερα παιδιά τς λληνικς στυνομίας χτυπήθηκαν πό μάδα ληστν μ πολεμικὰ πλα! Δύο πό ατ τ παιδιά εναι δη νεκρά!

Θλίβομαι… Διότι αὐτό τὸ γεγονός δὲν εἶναι κάτι τυχαῖον.. Διότι αὐτό τὸ γεγονός εἶναι ἀποτέλεσμα δεκάδων λάθος χειρισμῶν! Δεκάδων κυβερνητικῶν παραγόντων ποὺ ὡς ἀδαεῖς, ἄχρηστοι καὶ ἀνθέλληνες νομοθέτησαν ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ! Διότι οὐδείς ἐξ ὅσων ἔλαβαν μίαν κυβερνητική καρέκλα δὲν σκέφθηκε ΠΟΤΕ ὑπεύθυνα καὶ ἔντιμα τὴν ἐπομένη ἡμέρα! Δὲν σκέφθηκε τὸ αὐτονόητον!  Μόνον ἡ δική του ἀτομική βλακεία νὰ προβληθῇ… Καὶ τέλος! Ποτὲ δὲν νοιάστηκε γιὰ τὸν λαό καὶ τὸν τόπο… ΠΟΤΕ!!! Μόνον τὸ ἀνόητον κομματικό τους συμφέρον νὰ προωθηθῇ… Καὶ τίποτα ἄλλο! ΠΟΤΕ δὲν ἔσκυψαν μὲ ἐνδιαφέρον νὰ δοῦν τὰ προβλήματα!! ΠΟΤΕ!!! Μόνον νὰ διασφαλίσουν μίαν θεσούλα στην ἐπομένη βουλή καὶ νὰ μεγαλώσουν τοὺς τραπεζικούς τους λογαριασμούς….

Ποιο λοιπόν νοιξαν τ σύνορα; Ποιοί ἔβαλαν τοὺς Ἀλβανούς μέσα στὴν χώρα;  (Γιατί ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησε τό κακό…) Κάποιοι θὰ ποῦν ὁ Παπούλιας… Κάποιοι ἄλλοι θά ποῦν ὁ Σαμαρᾶς…. Ξέρετε κάτι; Γιὰ ἐμένα ὅλοι εἶναι ὑπεύθυνοι.  Κι ὁ Παπούλιας, κι ὁ Σαμαρᾶς, κι ὁ Πάκης, κι ὁ κι ὁ Ῥαγκούσης… λοι τν δια εθύνη χουν! ΟΛΟΙ!!! Ξέρετε γιατί; Διότι ποτέ δν καναν κάτι γι τν λλάδα!!! ΠΟΤΕ!!

Καὶ σήμερα, δύο παιδιά σκοτώθηκαν ἀπό τὰ πυρά κάποιων τέτοιων εἰσαγωμένων! Κάποιων ποὺ «ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ» τοὺς ἄνοιξαν τὶς πόρτες, τοὺς ὑπεστήριξαν καὶ τοὺς «ἑλληνοποίησαν». Κάποιων, τν δίων κάποιων,  πο ἔρριχναν τὶς σφαῖρες σὲ τέσσερα παιδιά, γιατὶ αὐτά τὰ παιδιά τοὺς κυνήγησαν μετὰ ἀπό τὴν διάρρηξι ποὺ ἔκαναν σὲ περίπτερο!  Ναι! Σὲ περίπτερο ληστεία μὲ  ὅπλα πολέρμου! Ποῦ ζοῦμε; Σὲ ἕνα ἔκτρωμα ποὺ κάποια ἄλλα ἐκτρώματα ἐδημιούργησαν!

Αὐτά τὰ ἐκτρώματα ποὺ ἄνοιξαν τὰ σύνορα! Αὐτὰ τὰ ἴδια ἐκτρώματα ποὺ λαθρονομοθετοῦν! Αὐτὰ τὰ  ἴδια ἐκτρώματα ποὺ  τώρα κόπτονται γιὰ νά στήσουν μάντρα στὸν Ἕβρο ἤ ποὺ διαπραγματεύονται γιὰ νέες ἑλληνοποιήσεις ἄλλων καταπατητῶν τῆς Νομικῆς…. Αὐτά λοιπόν τὰ ἐκτρώματα ἔχουν ἔχουν ὄνομα, ἐπώνυμο καὶ θρᾶσος! Καὶ οδες ξ ατν χει ως σήμερα ατοκτονήσει γι τ κακό πο κανε στν Πατρίδα μας. ςτω, οδες χει παραιτηθε!! ΟΥΔΕΙΣ!!! Κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καὶ  ΖΟΥΝ!!! Ἀντιθέτως φυσικά μὲ τοὺς δύο νεαρούς ἀστυνομικούς!

Οἱ θρασύτατοι… Κυκλοφοροῦν στὰ τηλεοπτικά παράθυρα καὶ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ἀρνούμενοι νὰ σταθοῦν μίαν στιγμή σοβαροί ἀπέναντι στὸ μεγάλο ἔγκλημα ποὺ δέπραξαν καὶ διαπράττουν καθημερινῶς! Ἀνίκανοι!

Σήμερα ἦταν ἁπλῶς ἕνα «ἀτυχὲς» περιστατικό (γιὰ ἐσᾶς)!! Σήμερα, «τυχς», ὅπως θὰ λέτε στὰ πηγαδάκια σας,  κάτι 20χρονα παιδιά ἔπεσαν νεκρά πό σφαρες πο ἔρριξαν ἐπάνω τους τὰ δικά σας ὄργανα!!! Τὰ δικά σας ΛΑΘΡΟεισαγώμενα! Μὲ ὅπλα ποὺ ἐπίσης ἔφεραν λαθραίως, ὅπως λαθραία εἶναι ἡ ζωή τους καὶ ἡ δική σας!

Ἐσεῖς, μόνον ἐσεῖς, ἀπολύτως ὑπεύθυνοι καὶ μοναδικοί ἐγκληματίες! Μόνον ἐσεῖς! Οἱ «πολιτικοί» μας! Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν φορᾶτε γαλάζια, πράσινη, πορτοκαλί ἤ κόκκινη προβιά!  Λύκοι εἶστε μὲ προβιά χρωματισμένη! Λύκοι!

Ἐγκληματίες! Τόσα χρόνια φωνάζουμε! Οὐρλιάζουμε! Μαζέψτε τὰ ὅπλα! Μαζέψτε τὰ καθάρματα!  Μαζέψτε τὴν βρώμα!  Ἀλλά ἐσεῖς κωφοί! Τυφλοί! Ἀνίκανοι! Μὲ τὰ ὅπλα αὐτά, ποὺ ἔφεραν τὰ δικά σας ΛΑΘΡΟεισαγώμενα, σήμερα ἔγινε διπλός φόνος. Κατὰ βάθος κι αὐτά τὰ ὅπλα, δικά σας εἶναι! Ἐσεῖς τὰ φέρατε! Μὲ τὴν ἀνοχή καὶ τὴν ἀνικανότητά σας! Ὁλίγιστοι! Τιποτένιοι!  Ὅπλα πο σες βάλατε οὐσιαστικῶς μέσα στν Πατρίδα μας! πό γκληματίες πο σες φέρατε δ! Γιὰ νὰ σκοτώνουν Ἕλληνες!

Σήμερα αὐτό τὸ γεγονός, ποὺ δὲν εἶναι καθόλου ἀτυχὲς, ποὺ εἶναι ἀπλῶς ἡ πρώτη ἐπίσημη ἔκφρασις τοῦ ἐγκλήματός σας, δὲν εἶναι ἱκανό νὰ σᾶς κάνῃ νὰ ντραπεῖτε! Νὰ σκύψετε τὸ κεφάλι καὶ νὰ ζητήσετε μίαν μεγάλη συγγνώμη ἀπό τὸν ἑλληνικό λαό! Νὰ παραιτηθεῖτε ἤ νὰ αὐτοκτονήσετε! Ἀλλά ποῦ χάθηκε τὸ φιλότιμο γιὰ νὰ τὸ βρεῖτε ἐσεῖς;

Σήμερα, ποὺ ἁπλῶς ὑπάρχουν νεκροί, ναί, γιατί πλς πάρχουν νεκροί, κρύβεστε, ὡς τυφλοπόντικες, φίδια, ποὺ ὅταν νοιώσουν κίνδυνο θάβονται μέσα στὴν γῆ, ἀλλά ἐπιστρέφουν λίγο ἀργότερα μὲ ὅλο τὸ δηλητήριο καὶ τὸ φαρμάκι τους γιὰ νὰ ξανακάνουν τὰ ἴδια…

Σήμερα, οἱ μόνοι ὑπεύθυνοι ἐσεῖς, ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ, ποὺ τὰ τελευταῖα 20 χρόνια δηλητηριάζετε τὴν ἑλληνική κοινωνία μὲ κάθε κατακάθι…

Σήμερα, ἐσεῖς ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ, ἠθικοί αὐτουργοί, δὲν ἐξαφανίζεστε παρὰ μόνον παραμένετε ἀναζητώντας τὴν εύκαιρία γιὰ νὰ ξαναρχίσετε τὴν παλιά σας τέχνη κόσκινο…

Σήμερα ἐσεῖς, ἀνήθικα πλάσματα, ἀνησυχήσατε! Ἀλλά δὲν ἀνησυχήσατε ὅταν σὲ κάθε χωριό μας σκοτώνουν, ἐφ’ ὅσον πρωτίστως βιάσουν καὶ κλέψουν τὴν γριά μάνα μας ἤ τὴν ἀνήμπορη γιαγιά μας! Δὲν νοιαστήκατε ποτέ γιὰ τοὺς ἀποκλεισμένους τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. ΠΟΤΕ! Ἀντιθέτως μάλιστα! Τοὺς ὑβρίζατε ὡς ῥατστιστές! Γιατί, λως «τυχαίως» δν εχαμε κε τν πρτο νέο νεκρό! Οἱ γέροι γιὰ ἐσᾶς εἶναι ἀναλώσιμοι! Σωστά;

Σήμερα, σκουλήκια, ποὺ ἀκόμη ἀναπνέετε τόν δηλητηριασμένο ἀέρα τῆς δικῆς μας ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ποὺ ἐσεῖς δηλητηριάσατε, σήμερα, δὲν τολμᾶτε νὰ μιλήσετε. Σκουλήκια!!! Ὑπάνθρωπα ὄντα! Τιποτένιοι!

Μὴν ἀναζητήσετε τρύπα πλέον γιὰ νὰ χωθεῖτε! Μὴν τὸ κάνετε! Δὲν θὰ σᾶς καλύψῃ! Ἡ Νέμεσις φθάνει! Καλπάζοντας! Τίποτα δὲν θὰ σᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ γλυτώσετε ἀπό τὸ δίκαιο χέρι της! ΤΙΠΟΤΑ!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἴσως οἱ κακοποιοί νὰ εἶναι ἀπό ἐδῶ. Ἴσως ἀπό ὁπουδήποτε! Ὅμως τὸ ἔγκλημα εῖναι τὸ ἴδιο. Ἐσεῖς, καὶ μόνον ἐσεῖς τὸ διαπράξατε! Ἄλλως τε τὰ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ἔγιναν μόδα ἀπό τότε ποὺ οἱ δικοί σας προστετευομένοι μᾶς τὰ ἔφεραν. Ἄ, καὶ κάτι ἄλλο… Μὴν ἐκφράζετε τόσον ἀποτροπιασμό καὶ ὀδύνη… Ἐκτός κι ἐὰν ἀναφέρεστε στοὺς ἑαυτούς σας….

Leave a Reply